top of page

Sertificēšanas centrs

Par mums

latak.PNG

Latvijas Dzelzceļnieku Biedrības (LDzB) Sertificēšanas centrs (SC) ir LDzB struktūrvienība, kas izveidota fizisku personu būvspeciālistu sertificēšanai, vilces līdzekļu psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības novērtēšanai, saskaņā ar pieprasījumu darba tirgū un valsts reglamentējumu.

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) ir akreditējis iestādi kā personāla sertifikācijas institūciju, kam ir piešķirtas tiesības veikt būvniecības speciālistu sertificēšanu noteiktās reglamentētajās darbības sfērās līdz 2025.gada 11.maijam.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas un LDzB 2022.gada 23.februārī noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr.5.2-17.2/2022/4 par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzību, LDzB SC nodrošina būvspeciālistu sertificēšanu reglamentētajās darbības sfērā.

LDzB SC izsniegtais sertifikāts apliecina, ka sertificētās personas kompetence atbilst attiecīgā standarta vai normatīvā akta prasībām.
LDzB SC savas funkcijas īsteno patstāvīgi, ievērojot neietekmējamības nozīmīgumu, norobežojoties no jebkādas ietekmes.

LDzB SC pārvalda interešu konfliktus un nodrošina savu darbību objektivitāti.

LDzB SC ievēro konfidencionalitāti. Iegūtā informācija par personas datiem un informācija, kuru persona noteikusi par konfidenciālu, netiek izpausta un izmantota citādi kā vien sertificēšanas darbībām.

LDzB Sertificēšanas centra (SC) organizācijas struktūra

Par sertificēšanas centru
Kontakti

Kontakti

SC izpilddirektors - Māris Riekstiņš

29531011

maris.riekstins@ldzb.lv

SC kvalitātes vadītāja - Antonija Kokina

27868171; 29531058

sertificesana@ldzb.lv

antonija.kokina@ldzb.lv

SC psiholoģe - Rita Osipova

27868171;29961175

rita.osipova@ldzb.lv

Grāmatvede - Nataļja Šostakovska

29706524

natalja.sostakovska@ldzb.lv

Rekvizīti

LDzB Sertifikācijas centrs

Reģistrācijas Nr. 40008072064

 

LV52HABA0551039644630

SWEDBANK

BIC/S.W.I.F.T.HABALV22​​


Dzirnavu iela 147 k-3,

Rīga, LV-1050

LDzB Sertificēšanas centra dokumentu iesniegšanas/izsniegšanas laiki:

P.,O.,T.,C. – 9.00-14.00

P. – 9.00-12.00​

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi

Aktualitātes

2022.gada  23. novembrī,  plkst. 10:00,  Dzirnavu ielā 147/3  

LDzB  ITA  rīko semināru par tēmu: “Aktuālie grozījumi Būvniecības likumā un būvnoteikumos”.

Norises ilgums:  4,5 stundas

Mērķauditorija:  Būvinženieri, projektētāji, būvuzņēmēji, būvdarbu vadītāji, būvuzraugi.

Maksa par semināru : 70.00 EUR + 21%PVN = Kopā 84.70 EUR

 

Pietiekties var pa tel.  +371 27868171;  +37129961175

vai  e-pasts: rita.osipova@ldz.lv

Aktualitātes
Būvspeciālisu sertificēšana

Psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības (PPP) novērēšana

Psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības (PPP) novērtējumu veic Latvijas Nacionālajā Akreditācijas Birojā (LATAK) akreditēta personāla sertificēšanas institūcija – Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centrs, atbilstoši saņemtai akreditācijai valsts reglamentētajām profesijām vai nereglamentētajām profesijām saskaņā ar tirgus prasībām.

Novērtēšanas shēma

Pieteikšanās un apmaksas kārtība

Pieteikties uz PPP  novērtēšanu

Sūdzību izskatīšanas un apelācijas kārtība

Psihofizioloģiskā novērtēšana
Psihologa konsultācijas
Elektrodrošības eksāmeni
bottom of page