top of page

A.E.C.
Eiropas dzelzceļnieku asociācijas Latvijas sekcija

PAR MUMS

Eiropas Dzelzceļnieku Asociācija (A.E.C.) ir izveidota 1961.gada 23.jūlijā Itālijas pilsētā Turīnā un sākotnēji apvienoja Austrijas, Beļģijas, Francijas, Rietumvācijas un Itālijas dzelzceļnieku nacionālās sekcijas. A.E.C. ir sabiedriska nevalstiska organizācija ar juridiskas personas statusu. A.E.C. ir (izraksts no Statūtiem):
     “Eiropas garā uzturēta draudzīga, zinātniska, kulturāla un sociāla organizācija, kurā piedalās dzelzceļam piederošas personas, lai veicinātu labas attiecības starp līdzīgi domājošiem cilvēkiem un tādējādi dotu savu ieguldījumu Eiropas ideālu realizēšanā. Asociācijas darbības rezultātā notiekošās cilvēku tikšanās un starptautiskā sadarbība novērsīs savstarpējo spriedzi un starp tautām pastāvošos stereotipus.”

Par A.E.C.

MĒRĶI

Asociācijas mērķis, sadarbojoties ar domubiedriem, ir izvirzīt sadraudzības, kultūras, sociālās un zinātnes iniciatīvas, lai veidotu eiropejisku gaisotni Eiropas dzelzceļa uzņēmumu dažāda līmeņa darbinieku un Eiropā esošu starptautisku dzelzceļa organizāciju (piemēram,UIC/CER) vidū. 

Asociācija ir neatkarīga no politiskām partijām, arodbiedrībām vai reliģiskajām organizācijām un kustībām. A.E.C. ir atzīta par starptautisku asociāciju ar 04.02.1985. Beļģijas Karalisko dekrētu. 

Eiropas Padome arī ir atzinusi A.E.C. par nevalstisku organizāciju un piešķīrusi tai konsultatīvas institūcijas statusu (06.04.1977. lēmums). 

Arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomikas un sociālā padome (ECOSOC) asociācijai , kā nevalstiskai organizācijai, piešķīrusi konsultatīvu statusu ar 2002.gada 22.jūlija lēmumu Nr.E/2002. 

A.E.C. mērķi un ideāli ir līdzīgi minētajām institūcijām saistībā ar to aktivitātēm. 

Mērķi

A.E.C. EIROPAS BIROJS

A.E.C. EIROPAS BIROJS
A. E. C. Eiropas birojs ievēlēts 2022.gadā.

Prezidents – Giuseppe Cirillo (A.E.C. Itālijas sekcija)
Viceprezidents – Nikolae Viorel Dutu (A.E.C. Rumānijas sekcija)
Ģenerālsekretārs – Malgorzata Boczek – Kwaszynska (A.E.C. Polijas sekcija)
Kases pārvaldnieks – Jack Matter (A.E.C. Francijas sekcija)
Kases pārvaldnieka vietnieks  Luk van Mele (A.E.C. Beļģijas sekcija)
AEC Konta uzraugs – Josee Temmen (A.E.C. Vācijas sekcija)

 

A.E.C. Eiropas birojs

A.E.C. TRANSPORTA KOMISIJA

Roberts Gellekums (Robert Gellekum) Vācija

Džuzepe Cirillo (Guiseppe Cirillo) Itālija

Antons Hofmans (Anton Hoffmann) Austrija

Malgoržata Kvasžinska (Malgorzata Boczek-Kwaczynska) Polija

Džulio Alvaress-Rodrigess (Julio Alvarez-Rodriguez) Spānija

A.E.C. Transporta komisija

SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS

Eiropas Dzelceļnieku Asociācija (A.E.C.) www.a-e-c.net

Eiropas savienība europa.eu

 

Starptautiskā Dzelzceļu Savienība www.uic.asso.fr

Eiropas tūristu un muzejdzelzceļu federācija www.fedecrail.org

Baltijas eksporta institūts www.balticexport.com

Eiropas Dzelzceļu Inženieru Asociāciju Savienība www.ueeiv.com

A.E.C. Saistīās organizācijas

A.E.C. sekcijas

Vācijas sekcija www.a-e-c.net

Beļģijas sekcija http://aeclucvanmele.blogs.dhnet.be

Lielbritānijas sekcija www.aec-europe.org.uk

Francijas sekcija www.aecfrance.eu

Spānijas sekcija www.aec-es.net

Itālijas sekcija www.aecitalia.org

Rumānijas sekcija www.aecaferom.xhost.ro

Austrijas sekcija www.aec-oesterreich.at.tf

Polijas sekcija http://aecpl.republika.pl

A.E.C. Sekcijas

Valde un kontakti

Kontakti

AEC Latvijas sekcijas Valde

Prezidents Toms Altbergs 

22060603 

toms.altbergs@ldz.lv

sekretāre AGNIJA VIHRJAKOVA
29629937
agnija.vihrjakova@ldzb.lv
 
valdes loceklis MĀRTIŅŠ KERUSS
28231130
martins.keruss@ldz.lv

 

bottom of page