top of page

A.E.C. Eiropas Dienas Polijā 2017. gadā


2017. gada septembra beigās Polijas pilsētā Poznaņā notika Eiropas Dzelzceļnieku asociācijas (A.E.C.) Administratīvās Padomes un Ģenerālās Asamblejas sēdes, kurās piedalījās arī Latvijas sekcijas pārstāvji.

Administratīvās Padomes sēdes ietvaros tika izskatīta 2017.g. budžeta izpilde, darba plāni tuvākajiem gadiem un iespējas tos finansiāli nodrošināt. Izskatīts arī jautājums par biedru maksas palielināšanu, kas pagaidām neguva klātesošo nacionālo sekciju pārstāvju atbalstu. Ņemot vērā, ka Ģenerālā Asambleja notiek reizi trijos gados un tajā ievēl asociācijas biroju, balstoties uz nacionālo sekciju priekšlikumiem, Administratīvā Padome izvērtēja, apstiprināja un izvirzīja uz Ģenerālo Asambleju biroja kandidatūras. Administratīvā Padome izskatīja arī nacionālo sekciju piedāvājumus Iekšējās Kārtības regulējuma (Internal Regulation) izmaiņām un Statūtu grozījumiem, kuri būtu virzāmie un Ģenerālās Asamblejas sēdi 2020.gadā. Tika saskaņota programma nākošām A.E.C. Eiropas dienām , kuras organizēs Itālijas sekcija 2018.gadā Sicīlijā. Rumānijas priekšlikums par Eiropas dienām Bulgārijā un Rumānijā pagaidām atlikts. Vienbalsīgi atbalstīts Austrijas sekcijas priekšlikums par Eiropas dienu organizēšanu 2019.gadā Lincā (Linz). Lielbritānijas sekcijas priekšlikums par atcelts augsto izmaksu dēļ. Sēdes laikā tika izskatīts priekšlikums organizēt semināru kādā no Balkānu valstīm par tā dēvētās Ceturtās dzelzceļa pakotnes ieviešanu.

Ģenerālā Asamblejā vispirms tika apstiprināts iepriekšējās asamblejas ,kas notika Rumānijā , protokols, kā arī pieņemts 2017.g. budžets un apstiprināts 2018.g. budžets. Notika A.E.C. Biroja vēlēšanas , kā rezultātā izveidots jaunais birojs sekojošā sastāvā: Nikolaje Dutu (Nikolae Dutu ) – Rumānija, Džupepe Cirilo (Giuseppe Cirillo ) - Itālija, Malgoržata Bočeka – Kvašinska (Malgorzata Boczek-Kwaszynska) - Polija, Filips Vorsfolds (Philip Worsfold ) – Lielbritānija, Karls Eders (Karl Eder) – Austrija un Valters Rors (Walter Rohr ) – Austrija.

Par A.E.C. Goda prezidentu izvirzīts un apstiprināts Pjērs Labernī (Pierre Laberny) – Francija, kurš iepriekšējos gados ilgstoši ieņēma A.E.C. prezidenta amatu.

Ģenerālās Asamblejas noslēgumā tika izskatīti nacionālo sekciju priekšlikumi A.E.C. darbības uzlabošanai.

Comentários


bottom of page