A.E.C.
Eiropas dzelzceļnieku asociācijas Latvijas sekcija

PAR MUMS

Eiropas Dzelzceļnieku Asociācija (A.E.C.) ir izveidota 1961.gada 23.jūlijā Itālijas pilsētā Turīnā un sākotnēji apvienoja Austrijas, Beļģijas, Francijas, Rietumvācijas un Itālijas dzelzceļnieku nacionālās sekcijas. A.E.C. ir sabiedriska nevalstiska organizācija ar juridiskas personas statusu. A.E.C. ir (izraksts no Statūtiem):
     “Eiropas garā uzturēta draudzīga, zinātniska, kulturāla un sociāla organizācija, kurā piedalās dzelzceļam piederošas personas, lai veicinātu labas attiecības starp līdzīgi domājošiem cilvēkiem un tādējādi dotu savu ieguldījumu Eiropas ideālu realizēšanā. Asociācijas darbības rezultātā notiekošās cilvēku tikšanās un starptautiskā sadarbība novērsīs savstarpējo spriedzi un starp tautām pastāvošos stereotipus.”

 

MĒRĶI

Asociācijas mērķis, sadarbojoties ar domubiedriem, ir izvirzīt sadraudzības, kultūras, sociālās un zinātnes iniciatīvas, lai veidotu eiropejisku gaisotni Eiropas dzelzceļa uzņēmumu dažāda līmeņa darbinieku un Eiropā esošu starptautisku dzelzceļa organizāciju (piemēram,UIC/CER) vidū. 

Asociācija ir neatkarīga no politiskām partijām, arodbiedrībām vai reliģiskajām organizācijām un kustībām. A.E.C. ir atzīta par starptautisku asociāciju ar 04.02.1985. Beļģijas Karalisko dekrētu. 

Eiropas Padome arī ir atzinusi A.E.C. par nevalstisku organizāciju un piešķīrusi tai konsultatīvas institūcijas statusu (06.04.1977. lēmums). 

Arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomikas un sociālā padome (ECOSOC) asociācijai , kā nevalstiskai organizācijai, piešķīrusi konsultatīvu statusu ar 2002.gada 22.jūlija lēmumu Nr.E/2002. 

A.E.C. mērķi un ideāli ir līdzīgi minētajām institūcijām saistībā ar to aktivitātēm. 

 

A.E.C. EIROPAS BIROJS

A. E. C. Eiropas birojs ievēlēts 2017.gadā.

Prezidents – Nikolae Viorel Dutu (A.E.C. Rumānijas sekcija)

Viceprezidents – Giuseppe Cirillo (A.E.C. Itālijas sekcija)

Ģenerālsekretārs – Malgorzata Boczek – Kwaszynska (A.E.C. Polijas sekcija)

Ģenerālsekretāra vietnieks – Philip Worsfold (A.E.C. Lielbritānijas sekcija)

Kases pārvaldnieks – Karl Eder (A.E.C. Austrijas sekcija)

Kases pārvaldnieka vietnieks – Walter Rohr (A.E.C. Austrijas sekcija)

 

A.E.C. TRANSPORTA KOMISIJA

Roberts Gellekums (Robert Gellekum) Vācija

Džuzepe Cirillo (Guiseppe Cirillo) Itālija

Antons Hofmans (Anton Hoffmann) Austrija

Malgoržata Kvasžinska (Malgorzata Boczek-Kwaczynska) Polija

Jānis Pētersons Latvija

Džulio Alvaress-Rodrigess (Julio Alvarez-Rodriguez) Spānija

 

SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS

Eiropas Dzelceļnieku Asociācija (A.E.C.) www.a-e-c.net

Eiropas savienība europa.eu

 

Starptautiskā Dzelzceļu Savienība www.uic.asso.fr

Eiropas tūristu un muzejdzelzceļu federācija www.fedecrail.org

Baltijas eksporta institūts www.balticexport.com

Eiropas Dzelzceļu Inženieru Asociāciju Savienība www.ueeiv.com

 

A.E.C. sekcijas

Vācijas sekcija www.a-e-c.net

Beļģijas sekcija http://aeclucvanmele.blogs.dhnet.be

Lielbritānijas sekcija www.aec-europe.org.uk

Francijas sekcija www.aecfrance.eu

Spānijas sekcija www.aec-es.net

Itālijas sekcija www.aecitalia.org

Rumānijas sekcija www.aecaferom.xhost.ro

Austrijas sekcija www.aec-oesterreich.at.tf

Polijas sekcija http://aecpl.republika.pl

 

Valde un kontakti

 

AEC Latvijas sekcijas Valde

prezidents JĀNIS PĒTERSONS
29531008
janis.petersons@ldz.lv
 
sekretāre AGNIJA VIHRJAKOVA
29629937
agnija.vihrjakova@ldzb.lv
 
valdes loceklis MĀRTIŅŠ KERUSS
28231130
martins.keruss@ldz.lv