top of page

No 2004.gada 30.maija līdz 5.jūnijam Latvijā notika Eiropas Dienas un A.E.C. Izpildu komitejas sēde

Saskaņā ar Eiropas dzelzceļnieku asociācijas darba plānu, laikā no 2004.gada 30.maija līdz 5.jūnijam Latvijā notika Eiropas Dienas un A.E.C. Izpildu komitejas sēde.

Šajā sēdē tika apstiprināts iepriekšējās izpildu komitejas sēdes protokols (Landeka, Austrija), A. E. C. budžets, Bulgārijas , Grieķijas, Slovēnijas, Čehijas, Ungārijas sekcijas darbības izvērtējums, izskatītas sadarbības iespējas ar Holandes dzelzceļniekiem, TAIEX finansēto semināru darbības izvērtējums un jaunu semināru organizēšana, Spānijas sekcijas priekšlikumi par A. E. C. zinātniski – tehnisko sadarbību ar valstu dzelzceļiem, Spānijas un Itālijas sekcijas tikšanās ar Eiropas Komisiju (Romano Prodi) par ES līdzfinansējumu A. E. C. darbībā, turpmāko Eiropas Dienu programmas, transporta komisijas ziņojums (Cirillo un Gellekums), kā arī citi jautājumi un priekšlikumi saistībā ar asociācijas darbību.

Eiropas Dienu ietvaros notika arī dalībnieku iepazīšanās ar Latviju, tās skaistākajām vietām, kā arī ar dzelzceļa muzeju, motormuzeju, Gulbenes – Alūksnes šaursliežu dzelzceļu.

Šajos pasākumos piedalījās vairāk kā 170 dalībnieku no 10 valstīm – Austrijas, Beļģijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Polijas, Rumānijas, Spānijas, Vācijas.















Comments


bottom of page