top of page

AEC TAIEX Starptautisks seminārs par attiecībām starp valsti un dzelzceļiem

AEC TAIEX Starptautisks seminārs par attiecībām starp valsti un dzelzceļiem atbilstoši ES jaunajai dzelzceļa politikai (INFRA 23146).

2006.gada.26. un 27. oktobrī Rīgā notika Eiropas Komisijas un AEC Latvijas sekcijas organizēts seminārs par jaunām attiecībām starp valsti un dzelzceļu saskaņā ar ES likumdošanu. Seminārs notika ar LR SM un LDz atbalstu un TAIEX finansējumu. Semināru atklāja TAIEX pārstāvis Sean O’Sullivan , apsveikuma vārdus teica Satiksmes Ministrijas Valsts sekretārs Jānis Maršāns un LDz valdes priekšsēdētājs Uģis Magonis. Viņi uzsvēra, ka nepieciešams izveidot ilgtermiņa stratēģiju dzelzceļa attīstībai un sadarbībai ar valsti. Seminārā piedalījās 65 dalībnieki no Polija, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Eiropas Komisijas Enerģijas un transporta Ģenerāldirekcijas ( DG TREN) pārstāvis Frank Jost informēja par ES dzelzceļa politiku un patreizējo situāciju dzelzceļa transporta tirgus segmentā. Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopienas ( CER) pārstāvis Ad Toet iepazīstināja semināra dalībniekus ar esošo stāvokli dzelzceļa sektora un transporta tirgus liberalizēšanā. Interesantu ziņojumu par valsts atbalstu infrastruktūras pārvaldītājiem un operatoriem Francijā sniedza Eiropas Dzelzceļnieku asociācijas prezidents Jean Pierre Estival. Vācijas dzelzceļa DB AG Eiropas lietu padomnieks Christoph Lerche iepazīstināja semināra dalībniekus ar regulēšanas struktūrām Vācijā, bet NEA institūta direktors Pieter Hilferink (Nīderlande) ar valsts atbalsta politiku un dzelzceļu finansiālo situāciju Centrālajā un Austrumu Eiropā. Latvijas Valsts dzelzceļa administrācijas direktors Juris Iesalnieks nolasīja lekciju “Licenzēšana un drošības sertificēšana kā tirgus liberalizēšanas instruments Latvijā” . Par infrastruktūras līgumiem un pieredzi šajā jomā ziņoja Polijas dzelzceļa pētniecības un tehniskā centra izpilddirektore Sylwia Kuzmicz, kā arī Lielbritānijas Dzelzceļa administrācijas Ekonomikas regulēšanas biroja direktora vietnieks Paul Mc Mahon. Latvijas dzelzceļa infrastruktūras budžeta nodaļas vadītāja Tatjana Kontijevska iepazīstināja semināra dalībniekus ar valsts infrastruktūras finansēšanas problēmām un perspektīvām Latvijā. Šis divu dienu seminārs radīja plašu tā dalībnieku interesi, izraisītās diskusijas deva atbildes uz daudziem būtiskiem jautājumiem un atziņu, ka šāda veida semināri veicina dzelzceļu attīstību atbilstoši ES likumdošanai.
Comments


bottom of page