top of page

A.E.C. Administratīvās Padomes sēde Rumānijā

2007.g.21.-27. maijā Rumānijā , Bukarestē notika A.E.C. Administratīvās Padomes ( AP ) sēde. Sēdi atklāja A.E.C. Eiropas Biroja ģenerālsekretāra vietnieks Nicolae Dutu, sveicot dalībniekus Rumānijas sekcijas vārdā un vēlot veiksmi AP darbā. Klātesošie sveica Rumānijas sekciju, sakarā ar Rumānijas uzņemšanu Eiropas Savienībā no 2007.gada 1. janvāra.

Administratīvās Padomes sēdi vadīja A.E.C. viceprezidents Jānis Pētersons. Galvenie jautājumi - A.E.C. 2008. gada budžets un izmaiņas Statūtos. Tika uzklausītas transporta, finansu un kultūras komisijas, kā arī nacionālo sekciju priekšlikumi Statūtu izmaiņām un to atbilstība Beļģijas likumdošanai.

AP izskatīja budžeta izpildi un projektu 2008. gadam, kā arī nacionālo sekciju priekšlikumus budžeta sakarā. AP apkopoja priekšlikumus par tuvāko gadu A.E.C. pasākumu, t.sk. Eiropas Dienu norises vietām. Par TAIEX finansēto semināru, kas noritēja Rīgā, ziņoja J.Pētersons. Viens no svarīgākajiem jautājumiem bija par A.E.C. pārstāvniecību Apvienoto Nāciju Organizācijas centros Eiropā.

bottom of page