top of page

2017 - LDzB ITA jauns priekšsēdētājs

1. jūnijā notika Latvijas dzelzceļnieku biedrības Inženiertehniskās apvienības (LDzB ITA) ārkārtas sēde, un tās gaitā tika ievēlēts jauns LDzB ITA priekšsēdētājs – Sergejs ČIGAKS.

Šogad Latvijas dzelzceļnieku biedrības kongresā 18. martā par Latvijas dzelzceļnieku biedrības priekšsēdētāju tika ievēlēts Māris Riekstiņš, kurš līdz tam bija LDzB priekšsēdētāja vietnieks, kā arī kopš 1998. gada vadīja LDzB ITA. Paralēli M.Riekstiņš uzņēmās arī LDzB Sertifikācijas centra vadību. Plašais pienākumu apjoms noteica M.Riekstiņa izvēli nodot LDzB ITA vadību jaunam vadītājam, vienlaicīgi cerot, ka pārmaiņas līdz ar jauna priekšsēdētāja ievēlēšanu nāks par labu LDzB ITA kustībai. 1. jūnija sēdē par jauno LDzB ITA priekšsēdētāju tika ievēlēts Sergejs Čigaks, kas ir viens LDzB aktīvākajiem biedriem pēdējo 15 gadu garumā.

Sanāksmes dienas kārtībā bija arī jautājumi par LDzB ITA sekciju darbu uzlabošanas iespējām, jaunatnes iesaistīšanu biedrības darbā, kā arī par kārtējo Inženieru dienu, kas šogad notiks Jelgavā. Aizraujošais pasākums sen nav ciemojies šajā skaistajā pilsētā, kurā mājo arī viena no atraktīvākajām inženieru komandām – Mītava.

Inženieru diena 2018

29. septembrī Rīgā Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā notikuši kārtējie Latvijas dzelzceļa Inženieru svētki. Latvijas dzelzceļnieku biedrības Inženiertehniskās apvienība( LDzB ITA) izsaka lielu pateic

Comments


bottom of page