top of page

2014 - A.E.C. Eiropas Dienas Latvijā.No š.g. 26.05 līdz 31.05 noritēja Eiropas dzelzceļnieku asociācijas (A.E.C.) Eiropas Dienas (ED) Latvijā. Dalībnieku skaits krietni pārsniedza mūsu provizorisko prognozi. Tika pārstāvēti dzelzceļnieki un viņu ģimenes locekļi no 10 Eiropas valstīm – Austrijas, Beļģijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Polijas, Rumānijas, Spānijas, Francijas, Vācijas – kopā 192 dalībnieki. Katrs no dalībniekiem saņēma ED programmu 5 valodās (angļu , vācu , franču , spāņu , latviešu) ar A.E.C. un LDZ logo, Latvijas Dzelzceļa reklāmas brošūru, ielūgumu un citus reklāmas materiālus par Rīgu un Latviju.

Pirms Administratīvas Padomes sēdes dalībnieku pārstāvji,ar Rīgas pieminekļu aģentūras laipnu piekrišanu, apmeklēja Brīvības pieminekļa Goda telpu, kur Sabiedrisko Pieminekļu nodaļas vadītāja Mārīte Šenberga iepazīstināja viesus ar pieminekļa vēsturi. Pēc tam tika izdarīts ieraksts Pieminekļa Goda grāmatā un visi klātesošie tajā parakstījās. Pieci dalībnieki uzdrošinājās uzkāpt pa trepēm līdz „Mildas” pakājei un nobildēt Rīgu no 34m augstuma. Nokāpjot, ‘’drosminieki’’ tika apbalvoti ar goda lentēm, kurus pasniedza un kā kaklasaiti sasēja M. Šenberga, (tajā skaitā arī J.Pētersonam). Visi ED dalībnieki nofotografējās uz Brīvības pieminekļa kāpnēm.

Administratīvas Padomes (AC) sēde galvenokārt bija veltīta A.E.C. Ģenerālās Asamblejas sagatavošanai, kura notiks šogad septembrī Rumānijā. Būs A.E.C. Eiropas Biroja vēlēšanas un no visām nacionālām sekcijām pieprasīti kandidātu saraksti. Tika prezentēts ziņojums par šī gada budžeta izpildes gaitu un iespējamiem taupības pasākumiem. Administratīvas Padomes sēdes laikā tika demonstrēts Latvijas dzelzceļa reklāmas CD.

ED atklāšanas pasākumā Lielajā Ģildē dalībniekus uzrunāja SM Dzelzceļa departamenta direktors J.Eiduks , direktora vietnieks M.Riekstiņš , kuri ir arī A.E.C. Latvijas sekcijas biedri , kā arī A.E.C. Latvijas sekcijas prezidents J.Pētersons. Vakaru ar plašu koncertu kuplināja koris „Sapnis” un bērnu Tautas deju kolektīvs „Dzintariņš” kurš ir iekļauts pasaules 10 spēcīgāko bērnu deju kolektīvu skaitā.

Dalībnieki sarunu gaitā interesējās par projekta Rail Baltica gaitu, par kravu un pasažieru pārvadājumiem Latvijā, par jauniem pasažieru vilcieniem u.t.t., uz kuriem atbildēja mūsu dzelzceļa speciālisti.

28.maijā tika organizēta ekskursija uz Ventspili. Pēc iepriekšējās vienošanās pilsētas mērs A.Lembergs piekrita pieņemt dalībniekus Kultūras namā kopā ap Ventspils brīvostas pārvaldnieku I.Sormuli. Vispirms A.Lemberga kungs sveica mūs savā pārvaldītā pilsētā un no A.E.C. puses runu noturēja Biroja viceprezidents F. Vorsfold (Philip Worsfold) un Latvijas sekcijas prezidents J.Pētersons, kurš mūsu vārdā pateicās par izrādīto cieņu dzelzceļniekiem. Dalībnieki ar lielo interesi noskatījās informatīvu un saturīgu filmu par Ventspili, ostu un tās darbību. Pēc filmas bija organizēts neliels furšets. J.Pētersons un A.Lembergs apmainījās ar piemiņas veltēm.

Dienas otrajā pusē ED dalībnīeki apmeklēja Ventspils Mazbānīti, izvizinājās un iepazinās ar lokomotīvju depo, saņemot arī sīku informāciju par mazbānīša vēsturi.

Vēl bija Pērnava un Jūrmala un noslēguma ceremonija Lido centrā, kur Latvijas sekcija svinīgi nolika savas A.E.C. Eiropas dienas pilnvaras un visus A.E.C. atribūtus (atslēgu, lukturi, A.E.C. banneri) pasniedza Rumānijas sekcijas vadītājiem.

Tā bija otrā reize, kad A.E.C. Latvijā organizēja ED. Iepriekšējo reizi mēs atzīmējām 5. Gadadienu, bet šogad jau 15 gadu jubileju.

Atgriežoties mājās, sajūsminātie viesi visās valodās izteica Latvijas sekcijai pateicību par labi organizētām un interesantam Eiropas Dienām.


Comments


bottom of page