top of page

2013 - A.E.C. Administratīvās Padomes sēde un Eiropas Dienas Austrijā, Zalcburgā.

Šogad septembra beigās noritēja A.E.C. Administratīvās Padomes sēde un Eiropas Dienas Austrijā, Zalcburgā.

A.E.C. Latvijas sekcijas prezidents Jānis Pētersons par ilggadēju un veiksmīgu darbību Eiropas Dzelzceļnieku asociācijā tiks apbalvots ar sudraba medaļu (attēlā).

Administratīvas Padomes sēde galvenokārt bija veltīta sagatavošanas darbam A.E.C. Ģenerālajai Asamblejai, kura notiks nākama gada rudenī Rumānijā.Tad notiks arī Eiropas Biroja vēlēšanas un no visām nacionālām sekcijām pieprasīti kandidātu saraksti. Tika apspriesta ši gada budžeta izpilde un visas ar to saistītās problēmas. Lieli izdevumi ir saistīti ar A.E.C. jauno Statūtu reģistrāciju Beļģijas uzņēmumu reģistrā , kā arī ar biroja telpu īri un uzturēšanu Briselē.

Tika uzklausīti nacionālo sekciju vadītāju ziņojumi , kā arī izveidota A.E.C. disciplinārā komisija.

Sēdes noslēguma Spānijas sekcijas viceprezidents prof. Julio Alvarez sniedza ziņojumu par staciju un sliežu ceļu atjaunošanu vēsturiskajā Orense – Zamora apgabalā, piesaistot ES finansējumu un līdz ar to veicinot šī vēsturiskā apgabala ekonomisko , ekoloģisko un kultūras attīstību. Par šo darbu un ziņojumu prof. J.Alvarez saņēma A.E.C. sertifikātu (attēlā).

A.E.C. Austrijas sekcija bija noorganizējusi plašu programmu Eiropas Dienu dalībniekiem , kā arī iepazīšanos ar Zalcburgas un apkārtnes skaistākajām vietām.

Nākošā A.E.C. Administratīvās Padomes sēde un Eiropas Dienas notiks Latvijā 2014. gada maijā un sagaidāms, ka tajās piedalīsies ap 140 dzelzceļnieku no 12 Eiropas valstīm.

Comentarios


bottom of page