top of page

2011 - Eiropas dienas Itālijā

2011.g. maijā Itālijā Pescheria del Garda notika Eiropas Dzelzceļnieku Asociācijas (A.E.C.) Eiropas dienas un Administratīvas Padomes (AP) sēde. AP sēde notika vienā no lielākajām un modernākajām ziemeļitālijas loģistikas centra administratīvajās telpās. AP izskatīja priekšlikumus par asociācijas Statūtu un Iekšējo Regulu atsevišķo pantu izmaiņām, lai tos varētu apstiprināt tuvākajā Ģenerālajā Asamblejā. Dalībniekiem tika organizēta ekskursija loģistikas centrā.

Administratīvajā Padomes sēdē tika izskatīts un akceptēts AEC budžets 2013.gadam, kuru prezentēja AEC prezidents – H.-G. Vanselow (Vācija). Īpaša uzmanība tika veltīta taupības pasākumiem un administratīvo izdevumu samazināšanai, bet konkrēti priekšlikumi netika apstiprināti un jautājums tika atlikts uz nākamo sēdi, jo tas skar gan Eiropas biroju , gan arī netiešā veidā visas sekcijas. Tika apstiprināti arī Administratīvās padomes (AP) iepriekšējās sēdes protokols Sorento, Itālijā, kurā gan Latvijas pārstāvji ekonomisku apsvērumu dēl nepiedalījās. AP apstiprināja arī sēžu starplaikā notikušās Ģenerālās Asamblejas virtuālās sēdes protokolu. Tika izskatīti varianti un apstiprināts jauns AEC logo.

Comentarios


bottom of page