top of page

2009. gada Eiropas Dienas Anglijas pilsētā Jorkā

No 2009.gada 20. līdz 26. septembrim Anglijas pilsētā Jorkā (York) notika kārtējā A.E.C. Administratīvas Padomes (AP) sēde un Eiropas Dienas.

Šoreiz Padomes sēdē Vācijas sekcijas viceprezidents R.Gellekums (Gellekum) prezentēja jauno projektu par ātrgaitas dzelzceļa līniju Antverpene – Amsterdama un jauno dzelzceļa staciju Lježā ( Liege), kurā varēs pieņemt ātrgaitas vilcienus.

AP turpināja arī izskatīt jautājumu par A.E.C. aktīvāku dalību Eiropas dzelzceļa restrukturizācijas un liberalizācijas procesos savās valstīs un kaimiņvalstīs, kā arī jautājumu par plašāku finansiālu atbalstu no dažādām starptautiskām institūcijām.

A.E.C. Latvijas cenšas panākt, lai plašāk piesaistītu jauniešus pieredzes apmaiņai starp dalībvalstu dzelzceļiem, risinot arī iespējamos finansēšanas modeļus.

Pēc Administratīvas Padomes notika arī A.E.C. ārkārtējā Ģenerālā Asamblēja sēde , kura tika veltīta A.E.C. Statūtu modifikācijai. Beidzot ir pielikts punkts Statūtu izmaiņām , saskaņā ar jauno Beļģijas Likumu par NVO – visu valstu sekcijas pārstāvji tos apstiprināja un apliecināja ar parakstiem. Turpinājās sarunas par citu valstu piedalīšanos TAIEX organizētā seminārā Latvijā 2010. g., bet nekādi konkrēti lēmumi netika pieņemti. Panāktās vienošanās ar Vācijas sekciju par delegāciju apmaiņām 2011.gadā.
Comments


bottom of page