top of page

2009 - Eiropas Dienas Francijā

No 17. līdz 23. augustam Francijā, Lionā notika Eiropas Dzelzceļnieku Asociācijas Administratīvas Padomes un Ģenerālās Asamblejas sēdes. Tika ievēlēta jauna A.E.C. vadība.

Turpmākos trīs gadus A.E.C. Eiropas birojs strādās tāda sastāvā:

prezidents – Domenico Persico no A.E.C. Itālijas sekcijas, viceprezidents – Heinz Kämmerer no A.E.C. Austrijas sekcijas, ģenerālsekretārs – Nicolae Dutu no A.E.C. Rumānijas sekcijas, ģenerālsekretāra vietnieks – Horst-Gerd Vanselow no A.E.C. Vācijas sekcijas, kasieris – Pierre Laberny - no A.E.C. Francijas sekcijas, kasiera vietnieks – Abramo Caskanga - no A.E.C. Itālijas sekcijas.

Ģenerālās Asamblejas (ĢA) laikā tika apspriesti, saskaņoti un pieņemti jaunie A.E.C. Statūti, kuru iepriekšējā sagatavošana sekciju līmenī ilga 3 gadu garumā. Svarīgākās izmaiņas attiecas uz finanšu atskaitēm un nacionālo sekciju pārstāvniecību Administratīvas Padomes (AC) un Ģenerālās Asamblejas sēdēs. Tagad sekos saskaņošanās periods – Beļģijas juristiem vajadzēs novērtēt Statūtu atbilstību vietējiem likumiem, pēc tam reģistrēt tos Beļģijas reģistrā un iztulkot četrās A.E.C. darba valodās – franču, vācu, angļu un itāļu.

Tad arī mēs varēsim veikt izmaiņas Latvijas sekcijas Statūtos.

Tika diskutēts par A.E.C. paplašināšanās iespējām Austrumeiropas virzienā. „Vecās Eiropas” pārstāvjiem īpaša interese ir par Krieviju un Ukrainu. Administratīva padome griežas pie J. Pētersona lai viņš tiekas ar Krievijas un Ukrainas dzelzceļu pārstāvjiem un mēģina organizēt A.E.C. vadības tikšanos ar šo valstu dzelzceļu pārstāvjiem.

Eiropas Dienu laikā Vācija 2009. g. maijā droši vien tiks paziņoti rezultāti par jauno Statūtu reģistrāciju Beļģijā un tad mēs ķersimies pie mūsu Statūtiem. Diemžēl Vācijā nebūs mūsu sekcijas pārstāvju – gaidīsim paziņojumus.


Comments


bottom of page