top of page

2008 - Eiropas Dienas Beļģijā

Noslēgušās Eiropas Dienas Beļģijā. Šoreiz tās notika Antverpenē no 26. maija līdz 01. jūnijam. Programmā bija paredzēta asociācijas Administratīvās Padomes sēde , kā arī Eiropas Parlamenta apmeklējums un tikšanas ar tās Transporta komisijas locekļiem.

Pēc ilgāka pārtraukuma Administratīvo Padomi vadīja A.E.C. prezidents Jean Pierre Estival kopā ar viceprezidentu Jāni Pētersonu. Pirmo reizi A.E.C. Birojs bija pilnā sastāvā! Latvijas sekciju pārstāvēja ievēlētie delegāti ar balss tiesībām V.Turko un A.Vihrjakova.

Visas nacionālās sekcijas bija sagatavojušas savus priekšlikumus par jaunajām izmaiņām 2005.g. pieņemtajiem A.E.C. Statūtiem, un tie tika izskatīti Administratīvajā Padomē un izvirzīti apstiprināšanai Ģenerālā Asamblejā Francijā 2008.g. rudenī. Ņemot vērā to, ka dažādās valstīs ir dažāda nacionālā likumdošana, tika meklēti kompromisu varianti, kuri nodrošinātu visu nacionālo sekciju prasības. Jaunajiem Statūtiem seko arī jaunās finanšu atskaites formas, pret kurām protestē dažas nacionālās sekcijas, jo tās ir pretrunā ar nacionālu likumdošanu, gan pēc datiem, gan pēc to formām. Tika izskatīts un apstiprināts Eisenštatas (Austrija) Administratīvās Padomes sēdes protokols, kā arī citi pašreizējie jautājumi.

26. maijā apmeklējām Eiropas Parlamentu – mūs sagaidīja pārstāvji no Transporta komisijas un sēžu zālē divu stundu garumā atbildēja uz mūsu dzelzceļnieku jautājumiem par transporta problēmām Eiropā, iespējamiem risināšanās ceļiem un perspektīvām.

Kā zināms, 2008. g. rudenī Francijā notiks jaunas A.E.C. Biroja vēlēšanās, bet nacionālas sekcijas neizrāda sevišķu aktivitāti, izņemot Itālijas sekciju, kā arī lielās Vācijas, Austrijas un Francijas sekcijas. Diemžēl arī Jānis Pētersons atteicās no priekšlikuma kandidēt uz posteni jaunajā birojā, sakarā ar problēmām apmeklēt visas Biroja sēdes.


Comments


bottom of page