top of page

2007 - Eiropas Dienas Austrijā

Noslēgušās Eiropas Dienas Austrijā. Šoreiz tās notika Eisenstadtē no 2007.gada 16. līdz 22. septembrim. Sakarā ar A.E.C. prezidenta prombūtni Administratīvo Padomi (AP) vadīja Jānis Pētersons – kā viceprezidents. Latvijas sekciju pārstāvēja arī V.Turko un A.Vihrjakova.

Kā zināms, 2006.g. decembrī tika pieņemti un apstiprināti A.E.C. jaunie Statūti atbilstoši jaunajiem Beļģijas likumiem par nevalstiskajām organizācijām. Ne visas nacionālās A.E.C. sekcijas ir apmierinātās ar izmaiņām Statūtos, it sevišķi ar tām, kuras tika pieņemtas pēdējā brīdī. Un tagad visas nacionālās sekcijas gatavo savus priekšlikumus, kurus izskatīs 2008. g. pavasarī Beļģijā Administratīvajā Padomē un tālāk virzīs apstiprināšanai A.E.C. Ģenerālā Asamblejā Francijā 2008. g. augustā. Ļoti sarežģīti ir apmierināt visas nacionālo sekciju prasības un tiks meklēti kompromisi. Jaunajiem Statūtiem ir pakārtotas arī jaunās finanšu atskaites formas, kuras tika akceptētas AP. Tika arī pieņemts A.E.C. budžets, AP Bukarestes protokols, kā arī plāni par turpmākām Eiropas Dienām līdz pat 2011.g.

2008. g. rudenī Francijā notiks jaunas A.E.C. biroja vēlēšanas un šim pasākumam nopietni jāgatavojas jau tagad, jo darba spējīgam birojam vajadzīgi spējīgi vadītāji, kuri bez tam pārvalda vairākas oficiālās A.E.C. darba valodas un kuri ir spējīgi aktīvi strādāt ar ES institūcijām.Comentários


bottom of page