top of page

1999.g. 10.jūlijā Rīgā notika Eiropas Dzelzceļnieku asociācijas (A.E.C.) Latvijas sekcijas dibināšan


Šajā kongresā piedalījās 35 potenciālie asociācijas biedri, kā arī A.E.C. Vācijas sekcijas līdzpriekšsēdētājs profesors Dr. D. Sanders. Kongress noklausījās D. Sandera ziņojumu par A.E.C. darbību un Latvijas dzelzceļnieku biedrības priekšsēdētāja J.Pētersona ziņojumu par saņemtajiem iesniegumiem par iestāšanos A.E.C.

Kongress nolēma: 1. Izveidot A.E.C. Latvijas sekciju. 2. Par A.E.C. Latvijas sekcijas vadītāju ievēlēt J.Pētersonu, par vietnieku V.Turko. 3. Uzdot sekcijai izstrādāt un saskaņot A.E.C. Latvijas sekcijas Statūtus. 4. Lūgt Eiropas Dzelzceļnieku asociācijas Eiropas biroju uzņemt Latvijas sekciju A.E.C. sastāvā.Comments


bottom of page