top of page

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Inženiertehniskā apvienība

Sākums

Radoša potenicāla attīstībai un realizēšanai

Nolikums

Nolikums

iStock_000028512836_Full_MIT-cOPYRIGHT_e

LDzB ITA kompetence

  • Veidot apstākļus nozares zinātniskā un racionalizācijas darba novērtēšanai, inženieru kvalifikācijas un prestiža celšanai.

  • Veicināt nozares inženieru profesionālās un ētiskās morāles izaugsmi, zinātnes un tehnikas progresu dzelzceļa transportā, dzelzceļa nozares tradīciju un vēstures saglabāšanu.

  • LDzB biedru, nozares uzņēmumu vai to struktūrvienību inženierdarbības novērtēšana par zinātniski - tehniska rakstura sasniegumiem nozarē.

  • Realizēt sadarbības projektus ar nozares uzņēmumiem nodrošinot to, vai nozares kopumā, vajadzību izpildi augstā profesionālā līmenī.

Padome

Padome

Ārijs Tuņķelis

       LDzB ITA priekšsēdētājs

Dainis Zvaners

      LDzB ITA priekšsēdētāja vietnieks

Nataļja Solovjova

       LDzB ITA padomes loceklis

Sergejs Čigaks

       LDzB ITA padomes loceklis  

 

Vitālijs Ševčenko

       LDzB ITA padomes loceklis

Business Meeting
Labākie inženieri

Labākie inženieri

Engineering Sketch

Latvijas dzelzceļnieku biedrības

inženiertehniskās apvienības rīkotajos

pasākumos "Dzelzceļa inženieru diena"

tiek apbalvoti ITA
izvēlētie labākie nozares inženieri.

Kontakti

Kontakti

Apvienības priekšsēdētājs

Ārijs Tuņķelis

ldzb.ita@ldzb.lv

29531014

Apvienības priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Zvaners

dainis.zvaners@ldz.lv

67234420

Sekretāre

Nataļja Solovjova

natalja.solovjova@ldz.lv

29532372

bottom of page