top of page

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības 
Inženiertehniskās apvienības 
Dzelzceļa inženieru dienās apbalvotie
LABĀKIE DZECEĻA INŽENIERI 

2003.g.

 

1. Vladimirs Avramenko – Rīgas signalizācijas un sakaru distances Rīgas – pas. elektroapgādes rajona priekšnieks.

2. Henriks Biļinskis - Rīgas signalizācijas un sakaru distances SCB iecirkņa priekšnieks

3. Josifs Markevičs – Daugavpils  signalizācijas un sakaru distances sakaru iecirkņa priekšnieks

4. Marija Ovsjaņņikova – Zemitānu stacijas priekšniece

5. Pjoters Juškevičs – Krustpils stacijas priekšnieks

6. Jaņīna Susekle – Saldus stacijas priekšniece

7. Igors Bidzāns – Daugavpils vilcienu kustības organizācijas daļas vilcienu dispečers

8. Vita Stesele – Rīgas vilcienu kustības organizācijas daļas vilcienu dispečers

9. Svetlana Zireva – Jelgavas vilcienu kustības organizācijas daļas vilcienu dispečers

10. Sergejs Pastušeņa Daugavpils lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas mašīnists instruktors

11. Ēriks Lašins – A/S „Pasažieru vilciens” mašīnists instruktors

12. Valerijs Ostapenko - A/S „Pasažieru vilciens” mašīnists instruktors

13. Aleksejs Boruns – Dzelzceļa remonta servisa vecākais meistars

14. Ināra Egle – Jelgavas ceļu distances vecākais meistars

15. Kazimirs Korotkijs – Daugavpils ceļu distances vecākais meistars

16. Vladimirs Gaidučiks – Šķirotavas stacijas vagonu tehniskās apkopes punkta meistars

17. Olegs Rakels – Jelgavas stacijas vagonu tehniskās apkopes punkta meistars

 

2004.g.

 

1./18. Valerijs Minakovs -  stacijas inženieris

2./19. Tatjana Morozova – Jelgavas signalizācijas un sakaru distances inženiere

3./20. Staņislavs Keiviš – Rīgas  signalizācijas un sakaru distances inženieris

4./21. Arnis Vītols – Rīgas ceļu distances inženieris

5./22. Natalija Iljiniha – Dzelzceļa remonta servisa vadošā inženiere

6./23. Juris Mukāns – Ritošā sastāva tehniskās daļas vadītājs

7./24. Svetlana Ošņakova – Vecāku stacijas priekšniece

8./25. Jevgēnijs Prokopenkovs – Rīgas ekspluatācijas iecirkņa vagonu saimniecības daļas inženieris

 

2005.g.

 

 1./26. Vladimirs Gerasimovs – Ritošā sastāva ekspluatācijas daļas vagonu ekspluatācijas sektora vadītāja vietnieks

2./27. Romualds Gedjuns – Rīgas ekspluatācijas iecirkņa revidents

3./28. Sergejs Grigorjevs - Rīgas ekspluatācijas iecirkņa revidents

4./29. Pjotrs Ivanovskis – Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa revidents

5./30. Leonīds Puškins – Ekonomikas daļas vecākais statistiķis

6./31. Genādijs Buraks – Tehniskās daļas vadošais elektroinženieris

7./32. Tamāra Kurkina – Rīgas būvju un teritorijas apsaimniekošanas iecirkņa būvinženiere

8./33. Marija Lomakina – Šķirotavas stacijas inženiere

9./34. Nataļja Kornilova –  Finanšu direkcijas vadošā grāmatvede

10./35. Irina Narkeviča – Daugavpils stacijas inženiere

11./36. Olga Gaigale – Rīgas iecirkņa vilcienu dispečers

12./37. Pavels Lukjaņuks –Daugavpils iecirkņa vilcienu dispečers

13./38. Mihails Koroļovs – Jelgavas  iecirkņa vilcienu dispečers

14./39. Viktors Karpenko – Vilcienu kustības vadības centra dispečers

 

2006.g.

 

1./40. Vladimirs Dobrovoļskis - Ritošā sastāva ekspluatācijas daļas vagonu ekspluatācijas sektora vadītājs

2./41. Sergejs Čigaks – Rīgas ekspluatācijas iecirkņa tehniskās daļas vadītājs

3./42. Oļegs Burlakovs – Telekomunikācijas daļas vadošais inženieris

4./43. Aleksandrs Dzenišs - Daugavpils signalizācijas un sakaru distances galvenais inženieris

5./44. Česlavs Tribis – Lokomotīvju remonta centra galvenais tehnologs

6./45. Nikolajs Bogustovs – Vagonu remonta centra vadītājs

7./46. Ludmila Mihailova – Ritošā sastāva remonta daļas vadošā inženiere

8./47. Nataļja Severineca – Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa vadošā inženiere

9./48. Tamāra Boiko – Rīgas ekspluatācijas iecirkņa vagonu saimniecības daļas vadošā inženiere

10./49. Ņina Maniševa – Rīgas signalizācijas un sakaru distances  inženiere

11./50. Inna Arefjeva – Daugavpils ceļu distances vadošā inženiere

12./51. Raisa Ceicāne – Jelgavas ceļu distances tehniskās daļas priekšniece

13./52. Lilija Tiškoveca – Dzelzceļa remonta servisa Rīgas nodaļas vecākā inženiere

14./53. Tamāra Kulaka – Rīgas vilcienu kustības organizācijas daļas inženiere

15./54. Vera Vlasenko – Šķirotavas ceļu nodaļas vadošā inženiere

 

2007.g.

1./55. Aleksandrs Verhodubs - Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa ritošā sastāva daļas galvenais mehāniķis

2./56. Aleksejs Mošenkovs – A/S „Pasažieru vilciens” pasažieru pārvadājumu organizācijas daļas vadītājs

3./57. Boriss Stendzenieks – Ritošā sastāva ekspluatācijas daļas lokomotīvju ekspluatācijas sektora vadītājs

4./58. Vladimirs Bogdja – Jelgavas signalizācijas un sakaru distances inženieris

5./59. Anatolijs Razuvajevs – Rīgas signalizācijas un sakaru distances inženieris

6./60. Jelena Timofejeva – Liepājas stacijas inženiere

7./61. Ludmila Černigovska – Daugavpils ceļu distances ekonomiste

8./62. Viktors Balabka – Jelgavas vilcienu kustības organizācijas daļas vilcienu dispečers

9./63. Semjons Goldfarbs – Infrastruktūras pārvaldes tehniskās daļas vadošais inženieris

10./64. Antoņina Minčonoka – Latgales transporta un sakaru tehniskās skolas skolotāja 

11./65. Mečeslavs Lemeševskis – Lokomotīvju remonta centra inženieris

12./66. Vladimirs Čigaks – Ceļu un būvju ekspluatācijas daļas inženieris

13./67. Arnis Vītols – Rīgas ceļu distances inženieris

14./68. Nikolajs Bistrovs – Daugavpils signalizācijas un sakaru distances Rēzeknes elektroapgādes rajona priekšnieks

15./69. Vladimirs Savickis – Vagonu remonta centra inženieris

 

2008.g.

 

1./70. Ņina Šilinska    - SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” Projektu, mārketinga un attīstības daļas vadošā inženiere;

2./71. Valērijs Ņizkodubovs – SIA “LDZ Cargo” Lokomotīvju ekspluatācijas daļas galvenais speciālists;

3./72. Mudīte Matisāne - SIA “LDZ Cargo” Daugavpils reģionālā centra Lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas ražošanas tehniskās daļas inženiere;

4./73. Olga Kuzņecova - SIA “LDZ Cargo” Komercdarba organizācijas un kravu pārvadājumu noteikumu nodaļas inženiere;

5./74. Nikolajs Pļeševeņa - SIA “LDZ Cargo” Rīgas reģionālā centra vadītāja vietnieks;

6./75. Anatolijs Grigorjevs - SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” Vagonu remonta centra direktors:

7./76. Viktors Karpenko – Tehniskās vadības direkcijas Vilcienu kustības organizācijas daļas dispečers;

8./77. Andrejs Bļudins - Tehniskās vadības direkcijas Vilcienu kustības organizācijas daļas dispečers;

9./78. Viktors Žilinskis - Tehniskās vadības direkcijas Staciju ekspluatācijas nodaļas vadītājs;

10./79. Andrejs Šakurovs – Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa Tehniskās daļas vadītājs;

11./80. Tatjana Ontensone –Rīgas ekspluatācijas iecirkņa Tehniskās daļas inženiere;

12./81. Viktors Plešanovs – A/S “Pasažieru vilciens” Ekspluatācijas daļas vadītājs;

13./82. Dainis Zvaners – Tehniskās inspekcijas galvenais tehniskais inspektors;

14./83. Danata Kustikova – Jelgavas ceļu distances vadošā inženiere;

15./84. Tatjana Ņikitina – Elektrotehniskās saimniecības Telekomunikācijas daļas vadošā inženiere.

 

2009.g.

 

1./85. Stepans Ostafijčuks – SIA “LDZ CARGO” Rīgas lokomotīvju      ekspluatācijas nodaļas vadītājs

2./86. Jurijs Kozlovskis – SIA “LDZ CARGO” Rīgas Krasta kravu termināla vadītājs

3./87. Jeļena Geronoka -  LDZ Rīgas ekspluatācijas iecirkņa Tehniskās daļas inženiere

4./88. Vladimirs Kožemjakovs – LDZ Personāla direkcijas personāla speciālists

5./89. Viktorija Orube - A/S “Pasažieru vilciens” Ritošā sastāva daļas vecākā inženiere tehnoloģe

6./90. Aleksandrs Jatins – LDZ Tehniskās vadības direkcijas Ceļu remonta daļas vadītājs

7./91. Vladimirs Terentjevs – Daugavpils signalizācijas un sakaru distances Rēzeknes apkalpošanas centra elektrotīklu vecākais elektromehāniķis

8./92. Aleksandrs Naumovs - SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centra  vecākais tehnologs

9./93. Valērijs Krukovskis - SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss”  Vagonu remonta centra galvenais inženieris

10./94. Fjodors Mihailovs - SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” Projektu, mārketinga un attīstības daļas vadītājs

11./95. Andrejs Gromovs - SIA “LDZ Cargo” Daugavpils reģionālā centra Tehniskās daļas vadītājs

12./96. Andrejs Novickis -  SIA “LDZ Cargo” Daugavpils  lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas vecākais inženieris

13./97. Valentīns Piļščikovs – Daugavpils stacijas priekšnieks

14./98. Zoja Jegorova – LDZ Tehniskās vadības direkcijas Tehnoloģijas daļas vadošā inženiere

15./99. Olga Medvedeva - LDZ Tehniskās vadības direkcijas Automātikas daļas galvenā speciāliste

16./100. Māra Lemeševska  - LDZ Tehniskās vadības direkcijas Tehnoloģijas daļas  inženiere

17./101. Viktors Ļašuks – Automātikas un sakaru laboratorijas priekšnieks.

 

2010.g.

 

1./102. Marina Nikitina - SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss”  Lokomotīvju remonta centra vadošā inženiere

2./103. Nikolajs Ivanovs - SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss”  Lokomotīvju remonta centra galvenais inženieris

3./104. Jelena Silicka - SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss”  Vagonu  remonta centra inženiere

4./105. Ivans Laguns - Jelgavas ceļu distances galvenais inženieris

5./106. Romualds Griņoks - Daugavpils ceļu distances galvenais inženieris

6./107. Ivans Lemešonoks – Rīgas ceļu distances priekšnieka vietnieks

7./108. Anna Ivanova - Rīgas ekspluatācijas iecirkņa Vagonu saimniecības daļas vadošā inženiere

8./109. Viktors Prokofjevs – Tehniskās vadības direkcijas Vagonu remonta un ekspluatācijas nodaļas galvenais speciālists

9./110. Juris Ancāns – Rīgas ekspluatācijas iecirkņa Vagonu saimniecības daļas vadītājs

10./111. Antons Korčevskis – Signalizācijas un sakaru distances Jelgavas reģionālā centra inženieris

11./112. Ruslans Lužkovs  – Signalizācijas un sakaru distances Jelgavas reģionālā centra inženieris

12./113. Jānis Čudars -  – Signalizācijas un sakaru distances Rīgas reģionālā centra elektromehāniķis

13./114. Kristīna Kurilina - Rīgas ekspluatācijas iecirkņa tehniskās daļas inženiere

14./115. Kazimirs Žuromskis – Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa daļas vadītāja vietnieks

15./116. Anatolijs Čerkins - Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa vagonu remonta punkta meistars

16./117. Svetlana Mihailova – SIA „LDZ CARGO” Kontroles nodaļas vec. revidente

17./118. Jevgenijs Pučinskis – SIA „LDZ CARGO” Rīgas reģionālā centra tehniskās daļas vadītājs

18./119. Konstantins Ņikiforovs – SIA „LDZ CARGO” Operatīvas nodaļas galvenais speciālists

19./120. Gaļina Semjonova -  Finanšu direkcijas Ekonomikas daļas vadītāja vietniece

20./121. Tatjana Kontijevska - Finanšu direkcijas Ekonomikas daļas vadītāja

21./122. Ludmila Ādamsone  - SIA „LDZ CARGO” Ekonomikas daļas vadošā ekonomiste.

 

2011.g.

 

1./123. Sergejs Holodovs - SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss”  Lokomotīvju remonta centra vadošais tehnologs

2./124. Vjačeslavs Drozdovskis SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss”  Lokomotīvju remonta centra galvenais mehāniķis

3./125. Jurijs Kimbers - SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss”  Vagonu  remonta centra tehnologs

4./126. Vladlens Makedons -  Ceļu distances vadītājs

5./127. Valdemars Daļeckis – SIA „LDZ infrastruktūra” valdes priekšsēdētāja vietnieks

6./128. Aleksejs Konstantinovs – Ceļu distances Jelgavas nodaļas vadītājs

7./129. Sergejs Železņaks – Rēzeknes vagonu tehniskās apkopes  punkta priekšnieks

8./130. Pēteris Ruļuks – Liepājas vagonu tehniskās apkopes punkta priekšnieks

9./131. Jevgēnijs Prokopenkovs – Vagonu remonta un ekspluatācijas nodaļas vadītājs

10./132. Maksims Ivanovs –Daugavpils reģionālā centra SCB ražošanas iecirkņa priekšnieks

11./133. Oļegs Andrejevskis -  Tehniskās vadības direkcijas Elektroapgādes daļas vadītājs

12./134. Aleksandrs Bulatovs – Tehniskās vadības direkcijas Automātikas daļas galvenais speciālists

13./135. Sergejs Kuprijanovs – SIA „LDZ CARGO” pārvadājumu norēķinu biroja vadītāja vietnieks

14./136. Aleksandrs Ņikiforovs – SIA „LDZ CARGO” kravu darba organizācijas daļas vadītājs

15./137. Andrejs Novickis – Daugavpils lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas vecākais inženieris

16./138. Anatolijs Rogozins – DC galvenā dispečera vietnieks

17./139. Nikolajs Koptelovs – Rīgas ekspluatācijas iecirkņa tehniskās daļas civilās aizsardzības vadošais inženieris

18./140. Romāns Uzlovs -  Satiksmes drošības daļas ekspluatācijas un komercdarba vecākais tehniskais inspektors

19./141. Oļegs Zeļenkovs -  Tehnoloģijas daļas vadītājs

2012.g.

 

1./142. Irīna Tutova -  SIA „LDZ CARGO” Komercdarba organizācijas un kravu pārvadājumu noteikumu nodaļas vadītāja;

2./143. Vladislavs Kļaders – SIA „LDZ CARGO” Ventspils reģionālā centra vadītājs;

3./144. Igors Maglišs - SIA „LDZ CARGO” Daugavpils reģionālā centra vadītājs;

4./145. Roberts Soibeļmans - SIA „LDZ CARGO” Torņakalna kravu termināla  vadītājs;

5./146. Vera Vlasenko – Ceļu distances Rīgas reģiona tehniskās daļas vadošā inženiere;

6./147. Valērijs Samburs - Ceļu distances Latgales reģiona tehniskās daļas vadītājs;

7./148. Egils Feldmanis - Ceļu distances Ventspils nodaļas vadītājs;

8./149. Vadims Dunaiskis – Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālā centra elektrotehnisko iekārtu elektroinženieris;

9./150. Viktors Lavrenovs - Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālā centra telekomunikāciju  ražošanas iecirkņa priekšnieks;

10./151. Tatjana Krasova – Tehniskās vadības direkcijas Ritošā sastāva daļas vagonu remonta nodaļas vadošā inženiere;

11./152. Vladimirs Akmolovs – RSS Lokomotīvju remonta centra lokomotīvju pieņēmējs;

12./153. Raimonds Skarainis - RSS Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirkņa lokomotīvju pieņēmējs;

13./154. Gaļīna Radčenko – Tehniskās vadības direkcijas Tehnoloģijas daļas Ekspluatācijas nodaļas darbu organizācijas galvenā speciāliste;

14./155. Jurijs Stukovs – Rīgas ekspluatācijas iecirkņa Liepājas stacijas priekšnieks;

15./156. Žanna Bovtaļuka – Rīgas ekspluatācijas iecirkņa Tehniskās daļas ekspluatācijas inženiere;

16./157. Arkādijs Gorbuls  - Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa Tehniskās daļas vadītājs;

17./158. Jurijs Lavrentjevs – Rēzeknes VTAP meistars;

18./159. Dmitrijs Gorbačovs – AS „PV”Tehniskā departamenta Ritošā sastāva daļas inženieris tehnologs;

19./160. Pāvels Gavrilovs – RTU Materiālu pārbaudes laboratorijas vadītājs, lektors;

20./161. Vera Ignatjeva – Pasniedzēja Daugavpils valsts tehnikumā;

21./162. Aleksejs  Bobeško - Tehniskās vadības direkcijas Elektrotehniskās saimniecības Automātikas daļas galvenais speciālists;

22./163. Oskars Stūrmanis – Finanšu direkcijas  Finanšu analītikas daļas  vadītājs.

 

2013.g.

 

1./164. Artūrs Bite - SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss”  remonta daļas vādītājs;

2./165. Olga Frolova - SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” Liepājas ceha ražošanas meistare;

3./166. Nadežda Trojana – SIA „LDz CARGO”  bilances un ienākumu uzskaites nodaļas uzskaitvede;

4./167. Lidija Tihaja – SIA „LDz CARGO” ražošanas tehniskās daļas vadošā inženiere;

5./168. Vitālijs Poļetajevs – Rīgas ekspluatācijas iecirkņa vagonu saimniecības daļas darba aizsardzības vadošais inženieris;

6./169. Arvīds Kozinda – Daugavpils  ekspluatācijas iecirkņa vagonu saimniecības daļas vadītāja vietnieks;

7./170. Dmitrijs Ošņakovs – Signalizācijas un sakaru distances SCB ražošanas iecirkņa Nr.2 priekšnieks;

8./171. Ruslans  Borisevičs - Signalizācijas un sakaru distances tehniskā centra vadošais telekomunikāciju inženieris;

9./172. Tatjana Balabka – Jelgavas stacijas vadošā inženiere;

10./173. Ruslans Ivanovs -  Šķirotavas stacijas vadošais inženieris;

11./174. Jevgenijs Drizļionoks – Ceļu distances Rīgas reģiona struktūrvienības daļas vadošais inženieris;

12./175. Inna Arefjeva - Ceļu distances Latgales reģiona struktūrvienības daļas vadošā inženiere;

13./176. Guna Holste – Projektu vadības daļas vadītājas vietniece;

14./177. Solvita Betlere – Attīstības plānošanas nodaļas galvenā analītiķe.

                                                                                                                 

2014.g.

 

1./178. Svetlana Sokolova – Tehniskās vadības direkcijas Vienotā dispečeru vadības centra vilcienu dispečere;

2./179. Ludmila Bogačova – Tehniskās vadības direkcijas vilcienu kustības grafika galvenā speciāliste;

3./180. Oļegs Pankovs – Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionāla centra apvienotā Rēzeknes ražošanas iecirkņa sakaru ražošanas  iecirkņa priekšnieks;

4./181. Viktors Kabanovs – Signalizācijas un sakaru distances Rīgas reģionāla centra kontakttīkla centra priekšnieks;

 5./182. Ina Solovjova - Rīgas ekspluatācijas iecirkņa Vagonu saimniecības daļas inženiere vagonu remonta jautājumos;

6./183. Olga Krasjko-Ņikonova – Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa Vagonu saimniecības daļas darba aizsardzības  inženiere;

7./184. Guntars Broders – SIA „LDz Ritošā sastāva serviss” Tehniskās direkcijas Remonta daļas vadītāja vietnieks lokomotīvju remonta jautājumos;

8./185. Genādijs Burovs – SIA „LDz Ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centra Rēzeknes ceha vecākais meistars;

9./186. Oļesja Ļeščova – SIA „LDz CARGO” Rīgas reģionālā centra darba aizsardzības inženiere;

10./187. Aiga Īle - SIA „LDz CARGO” Liepājas kravu termināla dzelzceļa transporta inženiere;

11./188. Raimonds Naglis – Tehniskās direkcijas Ceļu saimniecības diagnostikas un tehnoloģiju daļas vadošais diagnostikas inženieris;

12./189. Anatolijs Artemjevs – VAS „Latvijas dzelzceļš”  Būvniecības nodaļas būvinspektors;

13./190. Artjoms Karčevskis – Elektrotehniskā saimniecības elektromehānisko iekārtu galvenais speciālists;

14./191. Valts Veilands – Ritošā sastāva daļas Vagonu remonta un ekspluatācijas nodaļas vadītājs.

 

2015.g.

 

1./192. Dmitrijs Zaicevs – Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecības diagnostikas un tehnoloģiju daļas vadošais inženieris,

2./193. Raimonds Geikins – Ceļu distances Latgales tehniskās daļas vadošais inženieris.

3./194. Svetlana Juzāne – SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” degvielas daļas galvenā speciāliste,

4./195. Jānis Strods - SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirkņa vecākais tehnologs,

5./196. Olga Bobiča – Jelgavas reģionālā centra SCB ierīču tehniskās dokumentācijas grupas elektrotehnisko iekārtu inženiere,

6./197. Andrejs Kovaļenko - Jelgavas reģionālā centra SCB ražošanas iecirkņa elektrotehnisko iekārtu inženieris,

7./198. Andrejs Šakaļuks – Tehniskās vadības direkcijas Vienotā dispečeru vadības centra vilcienu dispečers,

8./199. Romans Jefanovs – Rīgas ekspluatācijas iecirkņa tehniskās daļas vadītājs,

9./200. Antons Urbanovičs – Signalizācijas un sakaru distances vadītāja pirmais vietnieks,

10./201. Olga Lapsa – SIA „LDz CARGO”  Tehniskās departamenta ražošanas tehniskās daļas darba aizsardzības vadošā inženiere,

11./202. Dmitrijs Solovjovs - SIA „LDz CARGO”  Tehniskās departamenta lokomotīvju ekspluatācijas daļas galvenais specialists

12./203.Aleksandrs Jefimovs – Rīgas ekspluatācijas iecirkņa Vagonu saimniecības daļas Šķirotavas vagonu tehniskās apkopes punkta priekšnieks,

13./204. Andrejs Maksimovs - Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa Vagonu saimniecības daļas Rēzeknes VTAP  Vagonu kartējā atkabes remonta   punkta meistara p.i.

2016.g.

1./205. Olga Kurpniece - SIA “LDZ CARGO” rīkotājdirektora vietniece informācijas tehnoloģijas jautājumos.

2./206. Dace Ivaščenko - SIA “LDZ CARGO” Biznesa procesu izpētes un attīstības daļas Projektu nodaļas Projektu vadītāja

3./207. Tatjana Čabikina - VAS „Latvijas dzelzceļš” Rīgas reģionālā centra priekšnieka vietniece elektroapgādes jautājumos

4./208. Nataļja Jegorova - VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances Vadošais elektrotehnisko iekārtu inženieris

5./209. Aleksandrs Masans - VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Vienotā dispečeru vadības centra vadītājs

6./210. Svetlana Švaļuka - VAS "Latvijas dzelzceļš" Rīgas ekspluatācijas iecirknis, Vadošais dzelzceļa inženieris

7./211. Jevgēnijs Prokopenkovs - VAS "Latvijas dzelzceļš" LDZ Ģenerāldirekcija,  Tehniskās vadības direkcija, Kustības organizācija, Ritošā sastāva daļa, Vagonu remontu un ekspluatācijas nodaļas Vagonu ekspluatācijas vadošais inženieris

8./212. Artjoms Pribilovs - SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" > LDZ RSS Lokomotīvju remonta centrs, Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis, Inženieru tehniskās daļas Vecākais iekārtu ekspluatācijas inženieris

9./213. Rūta Bukovska - VAS "Latvijas dzelzceļš" Ceļu distance, Rīgas reģiona tehniskās daļas Dzelzceļa ekspluatācijas inženieris

10./214. Vadims Barandohins - VAS "Latvijas dzelzceļš" Ceļu distance, Latgales reģiona tehniskās daļas Vadošais dzelzceļa ekspluatācijas inženieris

11./215. Aleksandrs Zjatkovs - VAS "Latvijas dzelzceļš" Attīstības direkcijas Tehniskās daļas vadītājs

12./216. Mihails Katajevs - VAS "Latvijas dzelzceļš"  Tehniskās vadības direkcijas Automātikas daļas vadītājs

bottom of page