top of page

Latvijas Dzelzceļnieku biedrība

PAR MUMS

Latvijas Dzelzceļnieku biedrība dibināta 1920. gadā, lai apvienotu "Latvijas dzelzceļu darbiniekus savu arodniecisko, tiesisko, ekonomisko un kulturālo interešu aizstāvēšanai, sava vispārējā stāvokļa uzlabošanai un valstiskas apziņas izkopšanai". 1940. gadā biedrībā bija iestājušies gandrīz 10 000 biedru. Lai gan LDzB darbība okupācijas apstākļos tika apturēta, tās bijušo biedru gars gan Latvijā, gan trimdā bija nesalaužams.

1991. gadā, ar vecbiedru atbalstu, LDzB atdzima jaunā veidolā. Aktuālā biedrības misija ir "vienot Latvijas dzelzceļa nozares entuziastus un valstiski domājošus dzelzceļa patriotus, veidot dzelzceļnieku kopības sajūtu strādājot Latvijas labā, paaugstināt dzelzceļnieku profesijas prestižu, veicināt mūsdienīgas un drošas dzelzceļa nozares veidošanos , vienlaikus saglabājot un kopjot gadsimtos veidoto vēsturi un attīstot tradīcijas". Šobrīd LDzB rindās ir vairāk kā 1000 individuālu biedru, kā arī 10 kolektīvie biedri - juridiskas personas.

Par mums
Misija

The Axis Group

MISIJA UN MĒRĶI

Biedrības misija ir vienot Latvijas dzelzceļa nozares entuziastus un valstiski domājošus dzelzceļa patriotus, veidot dzelzceļnieku kopības sajūtu strādājot Latvijas labā, paaugstināt dzelzceļnieku profesijas prestižu, veicināt mūsdienīgas un drošas dzelzceļa nozares veidošanos, vienlaikus saglabājot un kopjot gadsimtos veidoto vēsturi un attīstot tradīcijas.

Dokumenti
Valde

VALDE

Māris Riekstiņš - Valdes priekšsēdētājs

Toms Altbergs - Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Antonija Kokina - Valdes priekšsēdētāja vietniece

Ārijs  Tuņķelis - Inženiertehniskās apvienības priekšsēdētājs

Nataļja Solovjova - LDzB ITA sekretāre

Antonija Kokina - Sertificēšanas centra konsultante

Toms Altbergs Ģenerāldirekcijas nod.

 

 

Artūrs Bite - Centra nod.

Ingus Caune - Pasaž.vilciens

Sergejs Čigaks - CARGO

Pāvels Gavrilovs - Pasaž.vilciens

Jurijs Davidjuks - Jelgavas nod.

Nataļja Solovjova - CARGO

Sergejs Kičigins - Ventspils nod.

Sergejs Galaveckis - Ugāles nod

Solveiga Keistere - RVT

Mārtiņš Keruss - ITC

Guntis Innuss - RVT

Nilss Rinalds Lācis - RSS

Antonija Kokina - Centra nod.

Jurijs Stukovs - Liepājas nod.

Jāzeps Luksts - Valsts pārvaldes un un kapit.sabiedrību nod.

Aleksejs  Konstantinovs - Jelgavas nod.

Raisa Maculeviča - Rēzeknes nod.

Inta Markova -  Gulbenes nod

Valentīns Tihomirovs - Daugavpils nod.

Edmunds Kamoliņš - RTU

Māris Riekstiņš - Centra nod.

Ārijs Tuņķelis - ITA

Ludmila Ivanova - Sliežu ceļu pārvalde

Struktūra

STRUKTŪRA

struct.jpg
Biedri

BIEDRI

1biedriba.jpg
Pesonālijas
Noderīgas saites
bottom of page