top of page

LDzB Goda biedri

Lazdins.jpg

Edvīns Lazdiņš
Dzimis 1932.gadā. 1955.g beidzis Ļeningradas Dzelzceļa transporta inženieru institūtu, kur ieguvis dzelzceļa ekspluatācijas inženiera kvalifikāciju. Ieņemamie amati – stacijas dežurants, inženieris, galvenais inženieris, Baltijas dzelzceļa Daugavpils nodaļas, vēlāk Rīgas nodaļas priekšnieks un Baltijas dzelzceļa priekšnieka vietnieks. No 1990. līdz 1992. gadam bijis LR Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta direktors . 1993.-1996. gados - LR Satiksmes ministrijas un valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš pilnvarotājs pārstāvis Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) Komitejā Varšavā, bet pēdējā dzīves gadā – SIA L-Ekspresis ģenerāldirektors. 2001.gadā par lielo ieguldījumu LDzB darbības atjaunošanā viņam piešķirts LDzB Goda biedra nosaukums. Miris 1996.gadā 8.maijā, apbedīts Rīgā, Meža kapos.

Elksnis.jpg

Edgars Elksnis
Dzimis 1959. gada. 1977. gadā beidzis Rīgas dzelzceļnieku skolu, kur ieguvis dīzeļlokomotīves un dīzeļvilciena mašīnista palīga kvalifikāciju. 1987. gada beidzis Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultāti, bet 2005. gadā – Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu, kur ieguvis maģistra grādu personāla vadībā. Kopš 1977. gada darbs saistīts ar dzelzceļu: mašīnista palīgs, Rīgas dzelzceļnieku skolas arodapmācības meistars, pasniedzējs, direktora vietnieks mācību un audzināšanas darbā, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā, valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš valdes loceklis, personāla direktors, Ģenerāldirekcijas Personāla daļas vadītājs, Ģenerāldirekcijas Personāla administrēšanas daļas vadītājs. Viens no Latvijas Tautas frontes dzelzceļnieku nodaļas dibinātājiem un LDzB atjaunošanas iniciatoriem, pirmais atjaunotās biedrības priekšsēdētājs no 1991. līdz 1995. gadam, vairākkārt ievēlēts valdē. Kopš 2001. gada – LDzB Goda biedrs.

Zorgevics-1.jpg

Andris Zorgevics
Dzimis 1951.gadā. 1981. gadā beidzis Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. Strādājis ražošanas apvienībā VEF, Rīgas pilsētas Proletāriešu un Maskavas rajona izpildkomitejās. No 1981. līdz 1990. gadam bijis institūta Agroprojekts arodbiedrības komitejas priekšsēdētājs, bet no 1990. līdz 1994. gadam – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks. No 1994. līdz 2005. gadam bijis valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš valdes priekšsēdētājs un ģenerāldirektors, no 1994. līdz 1997. gadam – Rīgas domes deputāts, Sociālo jautājumu komitejas un Pilsētas īpašuma un privatizācijas lietu komitejas loceklis, bet no 1999. līdz 2005. gadam bijis Latvijas Ostu padomes loceklis, kopš 2005. gada – Latvijas dzelzceļa valdes padomnieks. 2001.gada viņam par ievērojamu atbalstu biedrības darbības materiālā nodrošināšanā piešķirts LDzB Goda biedra nosaukums.

Andrejeva.jpg

Ilga Andrejeva
Dzimusi 1941. gadā. Augstāko izglītību ieguvusi Maskavas Poligrāfijas institūtā no 1959. līdz 1964. gadam. Darba gaitas dzelzceļā no 1978.gada līdz pat aiziešanai pensijā 1998.gadā saistās ar Rīgas lokomotīvju depo, kur strādājusi par operatoti, vecāko tehniķi, normētāju, un normēšanas inženieri, ekonomisti, kā arī sekretāri – tulkotāju un referenti. 1990. gadā aktīvi iesaistījās LDzB atjaunošanā, bija pirmo atjaunotās biedrības laikrakstu Dzelzceļnieks un Semafor redaktore. Atjaunotajā biedrībā bija valdes priekšsēdētāja 1995 – 1996.gadā. Par aktīvu piedalīšanās biedrības atjaunošanas procesā 2002. gadā piešķirts LDzB Goda biedra nosaukums.

Altbergs.jpg

Toms Altbergs
Dzimis 1965. gadā. 1991. gadā beidzis Rīgas Tehniskās universitātes Radiotehnikas un sakaru fakultāti, kur ieguvis elektrosakaru inženiera specialitāti. Kopš 1989. gada strādā valsts akciju sabiedrībā Latvijas dzelzceļš par inženieri, dzelzceļa muzeja direktoru un vecāko speciālistu. Kopš 1990. gada nodarbojas ar dzelzceļa transporta un tā ritošā sastāva attīstības vēstures pētniecību. Daudzu publikāciju un vairāku grāmatu autors. Piedalījās vairākos projektos, kas saistīti ar dzelzceļa vēstures liecību saglabāšanu. Aktīvi piedalījās Gulbenes-Alūksnes šaursliežu dzelzceļa saglabāšanā. Viens no LDzB atjaunošanas iniciatoriem, biedrības priekšsēdētājs1996. – 1998.gadā, vairākkārt ievēlēts LDzB valdē. 2001. gadā piešķirts LDzB Goda biedra nosaukums.

Petersons.jpg

Jānis Pētersons
Dzimis 1938. gadā. 1961. gadā beidzis Rīgas Politehniskā institūta elektroenerģētikas fakultāti un ieguvis inženiera - elektromehāniķa kvalifikāciju. Latvijas dzelzceļā un ar dzelzceļu saistītas organizācijas strādā kopš 1962.gada. Inženieris Vissavienības Zinātniski pētnieciskajā vagonbūves institūtā un Baltijas dzelzceļā, galvenā inženiera vietnieks Zasulauka Lokomotīvju depo un tehniskais direktors valsts uzņēmumā RIVEL. No1994. līdz 1996. gadam – LR Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta direktors, bet kopš 1996. gada – valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš Ritošā sastāva pārvaldes, vēlāk – Ritošā sastāva direktors. LDZ Padomes loceklis 1995.gadā un LDZ valdes loceklis no 1996. gada līdz 2001. gadam. Kopš 1998. gadā ievēlēts par LDzB priekšsēdētāju , bet no 1999. gada – par Eiropas Dzelzceļnieku Asociācijas (A.E.C.L.) Latvijas sekcijas prezidentu, 2004. – 2008. gada A.E.C. viceprezidents. Par nopelniem LDzB biedrības labā 2004. piešķirts LDzB Goda biedra nosaukums. Par sasniegumiem tautsaimniecības attīstībā 1997. gadā apbalvots ar 4 pakāpes Triju Zvaigžņu ordeni.

Riekstins.jpg

Māris Riekstiņš
Dzimis 1966.gada 20.februārī, Siguldā. 1985.gadā beidzis Rīgas celtniecības tehnikumu iegūstot arhitekta-tehniķa kvalifikāciju. 1992.gadā beidzis Rīgas tehnisko universitāti iegūstot autoceļu inženiera kvalifikāciju. Rīgas tehniskās universitātes Transportbūvju institūtā maģistratūrā studējis dzelzceļa būvniecību, 1994.gadā iegūstot maģistra grādu būvniecībā. No 1994. līdz 1996.gadam strādājis LR Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamentā. No 1996. līdz 2013.gada strādājis valsts akciju sabiedrībā „Latvijas dzelzceļš” par Infrastruktūras pārvaldes direktora vietnieku, Attīstības direktoru, Tehniskās vadības direktora vietnieku attīstības jautājumos. Kopš 1997.gada Latvijas dzelzceļnieku biedrības (LDzB) biedrs un Latvijas dzelzceļnieku inženiertehniskās biedrības (LDz ITB) priekšsēdētājs. LDzB valdes loceklis kopš 2000.gada. Pēc LDzB un LDZ ITB apvienošanās 2002.gadā - LDzB priekšsēdētāja vietnieks un LDzB Inženiertehniskās apvienības priekšsēdētājs. 1998.-2007. Latvijas Telekomunikāciju asociācijas valdes loceklis. 2003.-2010. LDzB Sertificēšanas centra dzelzceļa būvspeciālistu komisijas loceklis. LDzB kongresā 2013.gadā ievēlēts par LDzB goda biedru.

Kokina.jpg

Antonija Kokina
1987. gadā absolvējusi Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūtu iegūstot augstāko izglītību ar vagonu saimniecības inženieres-mehāniķes kvalifikāciju. 1976. gadā beigusi 11. Speciālā pilsētas profesionāli tehniskā dzelzceļnieku skolu saņemot, Vagonu pavadones diplomu. Darba gaitas dzelzceļā sākusi 1976. gadā strādājot par laborantu 11. Speciālā pilsētas profesionāli tehniskā dzelzceļnieku skolā, kura vēlāk tika nosaukta par Rīgas dzelzceļnieku skolu. Šajā darbavietā nostrādājusi līdz 1993. gadam. Kopš 1994. gada strādā LDZ ģenerāldirekcijā par direktora sekretāru un vēlāk par mācību koordinētāju. Goda biedres nosaukums piešķirts 2014. gadā par dažādu ilggadēju biedrības pasākumu organizēšanu.

Eiduks.jpg

Jānis Eiduks
Dzimis 1968. gadā. 1993. gadā Sanktpēterburgas dzelzceļa inženieru institūtā ieguvis Satiksmes ceļu inženiera mehāniķa kvalifikāciju, turpinājis mācības aspirantūrā un 1996. gadā aizstāvējis disertāciju (Latvijā pielīdzināts inženierzinātņu doktora grādam). Studiju gados strādājis par elektrovilcienu un dīzeļlokomotīvju mašīnista palīgu, zinātnisko pētījumu inženieri. 1997. – 2004. gadā VAS "Latvijas dzelzceļš" Ritošā sastāva pārvaldes galvenais tehnologs, no 2004.-2016. gadam Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta direktors, 2014.-2015. Gadā, sakarā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā - Nozares padomnieks (specializētā atašeja rangā) Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā,  tostarp 2015. gada pirmajā pusē - ES Padomes Sauszemes transporta darba grupas vadītāja vietnieks. Kopš 2016. gada strādā SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” Rail Baltica projekta ieviešanā, vienlaicīgi kopš 2014. gada strādā RTU (lektors, docents), no 2016.-2020. gadam – dzelzceļa transporta katedras vadītājs. Viens no LDzB atjaunošanas grupas dalībniekiem.

bottom of page