top of page

Valdes sēde 11. aprīlī

Šā gada 22.martā notika LDzB Kongress, kurā viens no tā darba jautājumiem bija LDzB valdes un valdes priekšsēdētāja vēlēšanas. Ar vienbalsīgu atbalstu Jāni Pētersonu atkārtoti ievēlēja par LDzB valdes priekšsēdētāju.

Saskaņā ar LDzB Statūtiem jaunā sasaukuma valdes sēde notika jau 11.aprīlī. To atklāja jaunievēlētās valdes priekšsēdētājs J.Pētersons. Vispirms tika ievēlēts valdes priekšsēdētāja vietnieks, - šajā amatā turpmāk būs M.Riekstiņš.

Pēc tam valdes priekšsēdētājs sveica no jauna ievēlētos valdes locekļus un visus iepriekšējos valdes locekļus, vēlot visiem aktīvu, radošu darbu Latvijas dzelzceļnieku biedrībā. Viņš izteica gandarījumu par to, ka jaunajā valdē tika ievēlēti vairāki gados jauni dzelzceļnieki, kas vieš cerību, ka turpmākajā LDzB darbā būs daudz vairāk iniciatīvas un aktivitātes. LDzB valdes priekšsēdētājs jaunievēlētajiem valdes locekļiem sniedza īsu ieskatu LDzB paveiktajā un tuvākajos pasākumos, kā arī uzteica līdz šim aktīvākos valdes locekļus- A.Kokinu, P.Svilānu, Ā.Tuņķeli, S.Galavecki, N.Balabku u.c.

Tālāk sēdes gaitā valdes sekretāre L.Streļča iepazīstināja klātesošos ar to dzelzceļnieku iesniegumiem, kuri izteikuši vēlmi kļūt par LDzB biedriem. Tika apstiprināti trīs iesniegumi.

Par konkursa „Spēks prātā” norisi un turpmāko šāda veida pasākuma organizēšanu informēja M.Riekstiņš, par vasaras sporta svētkiem- P.Svilāns, par 15-16.aprīlī „atvērto durvju” dienas pasākumu LDZ Mācību centrā- A.Kokina.

Pēc valdes priekšsēdētāja uzrunas sekoja informatīva atskaite par biedrības gada finanšu rādītājiem. Tribīnē kāpa arī aicinātie viesi.

T.Altbergs klātesošos aicināja apmeklēt šā gada 13. jūnija pasākumu Gulbenē, kur SIA „Gulbene-Alūksne bānītis” darbiniekiem un dzelzceļa entuziastiem pabeidzot ļoti ietilpīgu, atbildīgu darbu, tiks prezentēta izremontētā, darbam gatavā šaursliežu tvaika lokomotīve TU6A.

11-12.jūlijā tiek organizēta LDzB biedru ekskursija uz Sāremu. Par AEC Latvijas sekcijas organizēto pasākumu ar Eiropas Savienības dalībvalstu dzelzceļnieku piedalīšanos maijā atgādināja AEC Latvijas sekcijas sekretāre A.Vihrjakova.

Comments


bottom of page