top of page

Sertificēšanas centra jaunumi

2010. gads Latvijas Dzelzceļnieku biedrības (LDzB) Sertificēšanas centram ir iesācies ļoti darbīgi. Pirmajā pusgadā izsniegti 114 sertifikāti un novērtēti 54 speciālisti. Šogad ir papildināts sertificējamo jomu saraksts — LDzB Sertificēšanas centrs uzsācis sertificēšanu profesionālās psihofizioloģiskās piemērotības novērtēšanas (PPPN) jomā. LDzB Sertificēšanas centrs aicina organizācijas un uzņēmumus sertificēt savus speciālistus elektronisko sakaru tīklu un sistēmu, kā arī dzelzceļa infrastruktūras būvju un sistēmu jomās.

Paplašinās sertificējamo jomu saraksts

LDzB Sertificēšanas centrs darbību uzsāka 1999. gadā. 2001. gada 16. jūlijā tika saņemta pirmā LATAK Akreditācijas apliecība, kas apliecināja LDzB kompetenci veikt sertificēšanu. Šogad 12. maijā LATAK atkārtoti pagarināja Akreditācijas apliecību, papildinot sertificējamo jomu sarakstu ar atļauju veikt profesionālo psihofizioloģisko piemērotības novērtēšanu. Tādējādi LDzB Sertificēšanas centrs ir vienīgā institūcija valstī, kura ir saņēmusi Akreditācijas apliecību, kas dod tiesības veikt profesionālo psihofizioloģisko piemērotības novērtēšanu. Lai izietu reakreditāciju un apstiprinājumu jaunai jomai bija jāveic liels un sarežģīts darbs dokumentācijas sakārtošanā. Tādēļ lielu paldies gribu teikt savām kolēģēm, it īpaši kvalitātes vadītājai Brigitai RUŠKO. Pateicoties viņai sekmīgi sakārtota un uzlabota sertificēto speciālistu datu bāze, nomainīta un atjaunota informācija interneta mājaslapā, regulāri tiek pilnveidots un noregulēts tehniskais nodrošinājums. Kopš 2010. gada 5. janvāra Sertificēšanas centrā strādā profesiju psiholoģe Irēna PANASINA, kura īsā laikā veica lielu un apjomīgu darbu, lai sakārtotu profesionālo psihofizioloģisko piemērotības novērtēšanas sertificēšanai nepieciešamo dokumentāciju.

Izmanto Neirokom izstrādāto psihodiagnostisko kompleksu

Psihofizioloģiskā profesionālās piemērotības novērtēšana ir mazāk zināma joma un bieži vien šī vērtēšana rada nepamatotas bažas vai satraukumu. Tādēļ īsumā raksturošu novērtēšanu un tās nepieciešamību. Kustības drošība transporta nozares uzņēmumos ir viena no aktuālākajām problēmām, jo līdz 90% avāriju notiek cilvēciskā faktora dēļ. Profesionālā psihofizioloģiskā piemērotības novērtēšana nepieciešama, ja pildot darbu, vajadzīga operatīva un adekvāta darbība, ātra reakcija, koncentrēta un ilgnoturīga uzmanība, stresa noturība un tml. Katrai profesijai ir savs noteikts profesionāli svarīgo īpašību skaits un līmenis. Lielu daļu no šīm profesionāli svarīgajām īpašībām iespējams trenēt. Kā piemēru var minēt atmiņu, atmiņas ietilpību. Manuprāt, ikvienam ir skaidrs, ka, ja ik dienas mēs centīsimies kaut ko atcerēties, tad jau pēc pavisam neilga laika mūsu atmiņa būs uzlabojusies un mēs atcerēsimies arvien vairāk. 2006. 2. maija MK noteikumi Nr. 360 Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem, nosaka, ka, pieņemot darbā vilces līdzekļa vadītāju (mašīnistu), vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgu, dzelzceļa stacijas dežurantu vai vilcienu kustības vadības dispečeru, jāveic pretendenta psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības novērtēšana. Profesionālo psihofizioloģisko piemērotības novērtēšana tiek veikta ar akciju sabiedrības Neirokom izstrādāto psihodiagnostisko kompleksu, ar kuru iespējams novērtēt vairāk kā 30 profesionāli svarīgas īpašības. Neirokom programmu dzelzceļa darbiniekiem izstrādāja veicot pētījumus tieši Latvijā. Profesionālo psihofizioloģisko piemērotības novērtēšana notiek latviešu un krievu valodā, atbilstoši novērtējamās personas dzimtajai valodai. Pēc novērtēšanas profesiju psihologs sniedz konsultāciju kā saglabāt vai pilnveidot psihofizioloģisko potenciālu un optimizēt tā funkcionālo stāvokli. LDzB Sertificēšanas centra darbinieki piedāvā sadarboties ar organizācijām un uzņēmumiem, kuru darbiniekiem jau pirms darba uzsākšanas ir svarīgi novērtēt darbības un reakcijas ātrumu, koncentrētu un ilgnoturīgu uzmanību un tml. Bez dzelzceļa darbiniekiem tie varētu būt: energodispečeri, tālbraucēju šoferi, sabiedrisko transporta līdzekļu vadītāji, celtniecības tehnikas operatori un citi. Tāpat LDzB Sertificēšanas centrs aicina uzņēmumus un organizācijas sertificēt savus speciālistus elektronisko sakaru tīklu un sistēmu un dzelzceļa infrastruktūras būvju un sistēmu jomās.

Comments


bottom of page