top of page

Seminārs par psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības novērtēšanu

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības sertificēšanas centrs 20. septembrī rīkoja bezmaksas semināru “Psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības novērtēšanas uzdevumi dzelzceļa satiksmes optimizācijā”. Uz to tika aicināti visi dzelzceļa struktūru vadītāji un interesenti, kuri ir atbildīgi par dzelzceļa pārvadājumu drošības organizēšanu. To vadīja LDzB SC izpilddirektore Zaiga Lūciņa un profesiju psiholoģe Irēna Panasina. Seminārs tika plaši pārstāvēts no dažādu struktūrvienību darbiniekiem (kopumā 16 dalībnieki). Apmeklētāji tika iepazīstināti ar profesionālās atbilstības novērtēšanas metodēm. Tajā tika demonstrēta trenniņprogramma, ar kuras palīdzību ir iespējams attīstīt savas profesionāli nozīmīgas īpašības. Tā nobeigumā tika saņemtas pozitīvas atsauksmes un dalībnieki izteica aicinājumu rīkot šadus seminārus arī turpmāk.

Comentarios


bottom of page