top of page

Radīts jauns Digitāls mācību līdzeklis par dīzeļlokomotīvēm


Latvijas dzelzceļnieki pirmo reizi radījuši īpašu Digitālo mācību līdzekli (DML) par dīzeļlokomotīvju ekspluatāciju 1520 mm platuma dzelzceļos. DML paredzēts vispārizglītojošo un profesionālo skolu audzēkņiem, pedagogiem, bet to var izmantot arī mūžizglītībā tie darbinieki, kuri jau šobrīd strādā uz dzelzceļa un kuriem līdz šim nav bijusi iespēja padziļināti iepazīties ar dīzeļlokomotīvju uzbūves un ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju. Turklāt šis ir dzelzceļa nozarē pirmais digitālais mācību līdzeklis latviešu valodā, kurš tika izstrādāts pēc Latvijas dzelzceļnieku biedrības ierosinājuma. “Digitālais mācību līdzeklis, kas izstrādāts dzelzceļa profesionālo iestāžu audzēkņiem, sastāv no divām daļām – grāmatas digitālā formātā un interaktīva e-kursa digitālā vidē, kurā ievietotas fotogrāfijas, shēmas, video un pašpārbaudes testi. Tas viss nepieciešams, lai izglītojamais labāk uztvertu mācību materiālu,” stāsta viens no DML autoriem - VAS “Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas pārstāvis Ārijs Tuņķelis. DML radījuši četri autori – Aleksejs Stepanovs, Andrejs Melderis, Sergejs Tretjakovs un Ārijs Tuņķelis – ikviens no viņiem ir dzelzceļnieks, visi mācījušies vidējās profesionālās mācību iestādē Rīgā un Daugavpilī, specialitātē - lokomotīvju saimniecības tehniķis. Andrejs Melderis strādā par pasniedzēju Rīgas Valsts tehnikuma Dzelzceļa nodaļā, daudzus gadus strādājis par dīzeļlokomotīves 2TE116 mašīnistu. Sergejs Tretjakovs strādā LDz meitas uzņēmumā SIA “LDZ CARGO” par mašīnistu – instruktoru un apmāca jaunos mašīnistus apkalpot 2M62UM un ČME3M dīzeļlokomotīves, savukārt Aleksejs Stepanovs pārstāv a/s “Baltijas Tranzīta serviss”. Ā.Tuņķelis stāsta, ka autoriem ir gan akadēmiskā, gan praktiskā darba pieredze, kas bija nepieciešama, lai radītu mācību materiālu, kurā apskatītas visas mašīnista profesijai nepieciešamās nianses. Vislielākais izaicinājums, pēc A.Stepanova teiktā, bija pārstrādāt līdz šim samērā “sausā un tehniskā” valodā pieejamo informāciju tādā, kas uzrunātu pat tikai 16 gadīgus izglītojamos. “Atverot Digitālo mācību līdzekli datorā, ekrānā mēs redzam dažādas shēmas, attēlus. Peles kursoru pavirzot uz noteiktu mezglu, izlec atsevišķs lodziņš, kas satur papildus informāciju – vai tā būtu dzesēšanas, bremžu vai cita sistēma. Jo, lasot tikai grāmatu, reizēm aprakstītie mezgli attēloti tikai kā kvadrātiņi kopējā shēmā, un audzēknim ir grūti saprast to funkciju un nozīmi. Ar šo interaktivitātes momentu mēs mācību līdzekli padarām praktiskāku, tādu, kas labāk paliek atmiņā,” uzskata Ā.Tuņķelis, uzsverot, ka konceptuāli mainījusies pieeja izglītībā. Aleksejs Stepanovs apkopo: “Agrāk vispirms vajadzēja izlasīt grāmatu, pēc tam izglītojamais iepazinās ar teorētiski pieejamo informāciju praksē. Tagad audzēknis vispirms izjauc konkrēto mezglu, saprot, kā strādā zobrati, kāpēc tur atrodas eļļa, kā tas viss mijiedarbojas. Tās ir fundamentālas pārmaiņas izglītības procesā.” DML apskatītas četru veidu dīzeļlokomotīves – 2TE116 ar elektriski mehānisko vadības sistēmu, kā arī modernizētās 2M62UM, ČME3M un ČME3ME dīzeļlokomotīves ar mikroprocesoru vadības sistēmām. Pēc Ā.Tuņķeļa teiktā, šāda izvēle nebija nejauša, bet gan praktisku apsvērumu vadīta, jo, piemēram, 2TE116 sērijas dīzeļlokomotīvi dzelzceļa kravu pārvadātāji izmanto joprojām, lai gan dīzeļlokomotīves tips kā tāds radīts pirms vairāk nekā piecdesmit gadiem. Ņemot vērā vidējo lokomotīves kalpošanas termiņu – aptuveni 30 gadi, grāmatā aprakstītie modernizētie dīzeļlokomotīvju tipi uzskatāmi par perspektīvākajiem turpmākajā to lietošanā. “Par Digitālo mācību līdzekli sākām domāt 2018. gadā. Vispirms uzrakstījām grāmatu papīra formātā, kas prasīja divus gadus, pēc tam norisinājās grāmatas satura digitalizācija, ko veica uzņēmuma TET IT speciālisti. Mūs koordinēja Valsts izglītības un satura centrs. Viss tapa burtiski no baltas lapas, veiksmīgi sastrādājāmies ar IT jomas darbiniekiem, jo galvenais šādos kopprojektos ir atrast kopīgu valodu. Mēs radījām saturu, viņi – vidi, kurā tas atrodas interaktīvā un saprotamā formā. Tāpat ceram, ka šis mācību materiāls radīs lielāku interesi par dzelzceļu arī jaunajai paaudzei,” raksturojot DML tapšanu, saka A.Stepanovs


Comentarios


bottom of page