top of page

LDzB jaunumi

23. janvārī notika kārtējā LDzB Valdes sēde. Klātesošie ar klusuma brīdi pieminēja nesen aizgājušo viņsaulē ilggadējo biedrības biedru un Valdes locekli Jāni Lapsu.

LDzB Valde sēde izskatīja jautājumus sakarā ar gatavošanos Kongresam, kurš notiks 28.martā:

- apstiprināta Kongresa Darba Kārtība;

- tika izskatīti un apstiprināti biedrības budžeta un darba plāna projekti. Ja būs izmaiņas vai papildinājumi, tos var nodot priekšsēdētājam - Jānim Pētersonam līdz 15.martam;

- RVT griezās pie biedrības valdes pēc palīdzības starptautiskā dzelzceļnieku skolas skolēnu profesionālā konkursa organizēšanā. Valdes locekli vienbalsīgi pieņēma lēmumu atbalstīt un sniegt kā tehnisko , tā arī nelielu materiālu palīdzību organizatoriem. Palīdzību noformēs grāmatvede – Nataļja Šostakovska;

- tika apspriests un pieņemts NOLIKUMS par biedrības Sporta spēlēm. Par Nolikumu ievērošanu atbildīgi – Arturs Bite, Ārijs Tuņķlis, Pēteris Svilāns, Sergejs Galaveckis;

- pieņemts lēmums sagatavot Kongresam LATVIJAS DZELZCEĻNIEKI BIEDRĪBAS VĒSTIS trešo numuru. Līdz 10.februārim vēl var iesniegt materiālus A.E.C.Latvijas sekcijas valdes sekretārei - Agnijai Vihrjakovai;

- līdz 1.martam nodaļām vajadzētu izvirzīt Kongresa delegātus un sarakstus nodot biedrības sekretārei – Lūcijas Streļčai.

Par citiem jautājumiem : Tika pieņemts lēmums, ka nepieciešamības gadījumos,(piem. sakarā ar aizņemtību) valdes organizētos pasākumus var vadīt LDzB Goda biedri A.Kokina, vai T.Altbergs.

コメント


bottom of page