top of page

LDzB Inženiertehniskā apvienība aicina piedalītiesZoles turnīrā “Pīķa kungs"
1. Turnīra mērķi:

1.1. Latvijas Dzelzceļnieku Biedrības biedru un VAS “Latvijas dzelzceļš” koncernā strādājošo darbinieku (turpmāk – dalībnieki) saliedētības stiprināšana un savstarpējo attiecību uzlabošana sportiskā garā;

1.2. Labāko zoles spēlētāju noskaidrošana dalībnieku vidū;

1.3. Latviešu tradicionālās kāršu spēles zoles kā Latvijas kultūras elementa, prāta attīstīšanas, kā arī sporta – kā lietderīga laika popularizēšana;

1.4. Turnīra dalībnieku zoles spēles prasmju attīstīšana un savstarpēja pieredzes apmaiņa.


2. Vieta/laiks un pieteikšanās:

2.1. Dzirnavu ielā 147/3, Rīgā, Latvijas Dzelzceļnieku Biedrības telpās;

2.2. Norise 2022.gada 16.jūnijs (ceturtdiena);

2.3. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 15.06.2021. plkst.:12:00 sūtot e-pasta vēstuli uz ldzb.ita@ldzb.lv norādot Vārdu un Uzvārdu, pārstāvēto organizāciju / koncerna uzņēmumu un mobilā tālruņa numuru;

2.4. Dalībnieku reģistrācija no 17:00– 17:10;

2.5. Sākums 17:15.


3. Dalībnieki:

3.1. Turnīrā var piedalīties ikkatrs Latvijas Dzelzceļnieku Biedrības biedrs un VAS “Latvijas dzelzceļš” koncernā strādājošais darbinieks ar dažādu zoles spēles prasmju sagatavotības līmeni;

3.2. Dalībnieku skaits ierobežots – līdz 24 dalībniekiem;

3.3. Turnīra dalībniekiem jāievēro zoles noteikumi, spēles ētika un šī nolikuma prasības.


4. Turnīra vadība:

4.1. Turnīru vada galvenais tiesnesis, kurš ir tiesīgs vienpersoniski izšķirt visus iesniegtos strīdus un protestus;

4.2. Turnīra galvenais tiesnesis – Reinis Kalnbērziņš


5. Turnīra norises kārtība:

5.1. Turnīrs norisinās pēc aktuālajiem zoles noteikumiem, kas ir pieejami interneta mājas lapas www.zolmaniem.lv sadaļā „Par zoli” à „Zoles noteikumi”;

5.2. Tiek spēlēta klasiskā zole ar pulēm un bez mazajām zolēm;

5.3. Spēlētāji pie galdiem tiek sadalīti pa trīs vai pa četri, ko nosaka tiesnesis, ievērojot dalībnieku skaitu;

5.4. Turnīrs notiek 3 kārtās ar laika ierobežojumu katrai kārtai – 25 minūtes. Katrā kārtā tiek izspēlētas 12 partijas. Ja 25 minūšu laikā netiek izspēlētas 12 partijas, tad pēc 25.minūtes tiek izspēlēta vēl viena – pēdējā partija;

5.5. Pēc 12.izspēlētās partijas personīgās pules spēlētājiem tiek norakstītas tā, ka par katru personīgo puli tās īpašnieks samaksā visiem pārējiem spēlētājiem katram pa vienam punktam;


Turnīra norise:

Dalībnieku reģistrācija17:00-17:15

Turnīra atklāšana17:15-17:20

1.kārta17:20-17:45

Pārtraukums17:45-17:55

2.kārta17:55-18:20

Pārtraukums18:20-18:30

3.kārta18:30-18:55

Rezultātu apkopošana un apbalvošana 18:55-19:00

5.6. Pirmajā kārtā spēles partnerus pie katra galdiņa izlozē tiesnesis;

5.7. Pēc pirmās kārtas uz katru nākošo kārtu spēlētāji pa galdiem tiek sadalīti pēc iegūto lielo punktu kopsummas no iepriekšējām kārtām, t.i., labākie spēlē ar labākajiem. Lielo punktu sadale pie galda: 1.vieta – 6p; 2.vieta – 4p; 3.vieta – 2p un 4.vieta – 0p. Ja divi vai vairāki spēlētāji pie viena galda dala vietu, tad lielos punktus skaita kopā un dala ar attiecīgo spēlētāju skaitu;

5.8. Vietu ieņemšana pie galda notiek secīgi pēc kārtas sākot ar spēlētāju, kurš attiecīgās kārtas protokolā norādīts kā pirmais. (Protokolā tas tiek noteikts atbilstoši iegūto lielo punktu kopsummas no iepriekšējām kārtām – augstāku vietu pie galda ieņem spēlētājs, kuram ir visvairāk lielo punktu. Ja sakrīt lielie punkti, tad skatās pēc mazajiem punktiem);

5.9. Pirmās partijas dalītāju un punktu pierakstītāju nosaka, velkot kārtis. Kārtis aizsegtā veidā tiek izklātas uz galda un katrs spēlētājs izvelk pa vienai kārtij.

5.9.1. Stiprākās kārts īpašnieks dala kārtis pirmajai partijai.

5.9.2. Vājākās kārts izvilcējs veic punktu pierakstīšanu vai savstarpēji vienojoties, to var darīt cits spēlētājs.

5.10. Nepareizas kāršu izdalīšanas gadījumā dalītājs atkārto dalīšanu līdz izdala kārtis pareizi;

5.11. Pie dalījuma, kad neviens neņem augšā, tiek pierakstīta viena kopējā pule, ja spēlē 4 spēlētāji un nav nevienas atvērtas pules – pieraksta klāt divas kopējās pules, bet, ja ir kaut viena pule atvērta, tad pieraksta klāt tikai vienu puli;

5.12. Spēles protokolu paraksta visi spēles dalībnieki;

5.13. Spēles protokolu tiesnešu kolēģijai iesniedz attiecīgās kārtas uzvarētājs.


6. Izdevumi un norēķini:

6.1. Spēlētāju savstarpējie norēķini par likmi punktā ir pēc pašu vienošanās pie spēles galda. Pie galda esošajiem spēlētājiem ir jāpiekāpjas mazākās likmes variantam, arī tad, ja kāds vēlas spēlēt bez likmes punktā;

6.2. Visus izdevumus, kas saistīti ar turnīra rīkošanu nodrošina Latvijas Dzelzceļnieku Biedrības inženiertehniskā apvienība, t.i. nepieciešamās telpas, galdi un krēsli, kā arī ar turnīra norisi – tiesneši, kāršu komplekti un citi organizatoriskie jautājumi;


7. Apbalvošana:

7.1. Turnīra 1.-3. vietas ieguvēji saņems medaļas, diplomus un pārsteiguma balvas.
Comments


bottom of page