top of page

LDzB aicina piedalīties ikgadējā Sporta svētku pasākumā


1. Mērķis

Pasākuma mērķis ir veicināt draudzīgu attiecību veidošanos starp Latvijas dzelzceļnieku biedrības (turpmāk tekstā LDzB) biedriem, popularizēt aktīvu atpūtu un sniegt LDzB biedriem iespēju pavadīt brīvo laiku saturīgi, apmainoties viedokļiem par dzelzceļa nozares aktualitātēm.2. Norises vieta un laiks

Pasākuma norises vieta – atpūtas komplekss „Grantiņi”, Svētes pagasts, LV-3008, no 2022.gada 23. un 24.jūlijs.

Pasākuma svinīga atklāšana 23.jūlijā plkst.10-00. Komandu un individuālo disciplīnu (izņemot 5. un 6. disciplīna) uzvarētāju apbalvošana 23.jūlija vakarā. Pasākuma ilgums 23.jūlijā ne ilgāk kā līdz plkst. 03-00.

24.jūlijā Individuālo disciplīnu Nr. 5. un 6. sacensības, uzvarētāju apbalvošana. Sporta svētku slēgšana plkst. 12-00. Atpūtas bāzes teritorijas atbrīvošana līdz plkst.16-00.


3. Dalībnieki

3.1. Pasākumā piedalās komanda, kuras sastāvā ir no 10 – 15 dalībniekiem.

3.2. Var pieteikties arī individuāli, pēc pieprasījuma no organizatoriem pa tālruni 29531036, Artūrs, 29532032, Sandra, aizpildot attiecīgu pieteikuma formu. Organizatori no individuālajiem pieteikumiem palīdz izveidot komandu.

3.3. Komandā ir vismaz 5 vīrieši un 5 sievietes.

3.4. Komandu pārstāv komandas kapteinis un vietnieks. Komandas sastāvs nedrīkst mainīties visu pasākuma laiku.

3.5. Komanda izvirza dalībniekus lai piedalītos noteiktās sporta disciplīnās.

3.6. Pasākumā piedalās maksimāli 8 komandas.

4. Sporta disciplīnas

4.1. Pasākumā ir komandu un individuālās disciplīnas (1.tabula).


1.tabula

Komandu disciplīnas

Individuālās disciplīnas

1. Volejbols

2. Futbols

3. Šautriņu mešana un gumijas zābaka mešana

4. Tautas bumba

5. Dambrete

6. Stafete


1.Šautriņas

2.Tāllēkšana no vietas

3.Basketbola soda metieni

4.Svara bumbu celšana(16 kg)

5.Makšķerēšana

6.Kāršu spēle „Zole”


5. Pieteikšanās

Komandas piesakās aizpildot pieteikuma anketu un vienlaicīgi samaksājot dalības maksu par katru komandas dalībnieku. LDzB biedriem noteiktā dalības maksa ir 17,00 EUR, LDzB biedru dzīvesbiedriem un LDzB juridisko biedru dalībniekiem 22,00 EUR. Bērniem līdz 14 gadu vecumam dalība pasākumā ir bezmaksas.

Pieteikšanās no 21.jūnija – 18.jūlijam darba dienās no 8:00 – 17:00, komandas dalības maksa un pieteikuma anketas pēc pieprasījuma no organizatoriem ir iesniedzamas piesakoties pa tālruni 29531036, Artūrs, 29532032, Sandra.


6. Ierašanās un reģistrācija


Komandu ierašanās pasākuma norises vietā notiek, sākot no sestdienas 23.jūlija ar savu transportlīdzekli no plkst.7-00.

Komandu kapteiņi pēc ierašanās atpūtas bāzē reģistrē komandas līdz 23.jūlija plkst.09-30 pie pasākuma organizatoriem.


7. Apbalvošana

Apbalvošana norisinās 23.jūlija vakarā. Apbalvotas tiek komandas, kuras kopvērtējumā ieguvušas no 1. līdz 3. vietai. Katrā disciplīnā pirmās vietas ieguvēji iegūst diplomus un veicināšanas balvas. Individuālajās disciplīnās tiek apbalvots dalībnieks, kas ir ieguvis vislabāko rezultātu. Viens dalībnieks var tikt apbalvots ne vairāk, kā divās disciplīnās.8. Cita svarīga informācijaSporta svētku laikā tiks nodrošināta medicīnas personāla klātbūtne, papildus pasākumi bērniem, muzikālais svētku pavadījums.


Aicinām svētku dalībniekus ievērot visus norādījumus un būt personīgi atbildīgiem par savu, ikviena bērna, visu komandas locekļu uzvedību un drošību.


Precīza svētku programma tiks publiskota svētku atklāšanā.
Comments


bottom of page