top of page

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības valdes priekšsēdētāja Jāņa PĒTERSONA ziņojums kongresā 2013. gada 2

Cienījamie kongresa delegāti, viesi, dāmas un kungi!

Pārskata periods

Mūsu gadskārtējā kongresā piedalās 89 delegāti no 111 ievēlētajiem Latvijas Dzelzceļnieku biedrības (LDzB) biedriem. Iepriekšējais kongress notika 2012.gada 24. martā, kurā tika apstiprināts biedrības budžets un darba plāns 2012. gadam, tikaievēlēta revīzijas komisija, kā arī izskatīti vairāki aktuāli jautājumi un ierosinājumi saistībā ar biedrības darbu. Par paveikto šo jautājumu risināšanā ziņosim kongresa gaitā.

Laika posmā starp kongresiem ir notikušas četras valdes sēdes, kurās tika izskatīti jautājumi par biedrības darba plāna izpildi, tika analizēta mūsu struktūru: Inženiertehniskās apvienības, Eiropas Dzelzceļnieku asociācijas Latvijas sekcijas un Sertificēšanas centra darbība, kā arī dažādu pasākumu organizēšana un jaunu biedru iesaistīšana biedrībā. Pašlaik LDzB ir 952 biedri, pērn šajā pat laikā bija 931 biedrs. Savu darbību biedrība veic saskaņā ar spēkā esošajiem Statūtiem.

Pārskata periodā starp kongresiem aktīvi darbojās LDzB Inženiertehniskā apvienība, kur īpaši jāatzīmē jau par tradīciju kļuvušo Dzelzceļa inženieru dienu. Tā noritēja 2012. gada 8. septembrī Daugavpils Valsts tehnikuma telpās ar tehnikuma vadības līdzdalību un atbalstu. Sīkāk par šo pasākumu, kā arī citām ITA aktivitātēm un līdzdalību Būvniecības koordinācijas centra darbībā jūs informēs valdes priekšsēdētāja vietnieks Māris RIEKSTIŅŠ.

Sertificēšanas centrs

2012. gadā, kā arī šī gada sākumā bija centra darbības apjoma pieaugums gan sertificēto speciālistu skaita ziņā, gan arī dzelzceļa darbinieku psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības noteikšanas ziņā. Bez tam Sertificēšanas centra ietvaros 2012. gadā darbību sāka Karjeras attīstības centrs, kas arī organizēja vairākus seminārus un praktiskās nodarbības un ātri ieguva plašu interesentu atsaucību. Sakarā ar darba palielināšanos Sertificēšanas centrā pašlaik ir nodarbināti trīs speciālisti. Šo LDzB struktūru vada Zaiga LŪCIŅA, kura arī sīkāk pastāstīs par veikto darbu. Pārskata periodā aktīvi darbojusies arī Eiropas Dzelzceļnieku asociācijas (A.E.C.) Latvijas sekcija, kura ir šīs prestižās asociācijas biedrs kopš 1999. gada. Latvijas sekcija pastāvīgi sadarbojas ar šīs asociācijas centrālo biroju un dalībvalstu sekcijām. 2012. gadā no17. līdz 21. septembrim A.E.C Administratīvās Padomes (AP) sēdē Francijā Lillē Latvijas sekcija prezentēja programmu Eiropas Dienām un AP sēdei Latvijā 2014. gada maijā, kur tas arī tika akceptēts A.E.C. Birojā un iekļauts kalendārajā plānā. 2014. gads nav izvēlēts nejauši. Tas ir nozīmīgs mūsu sekcijai – būs 15 gadu kopš pievienošanās Eiropas Dzelzceļnieku Asociācijai. Bez tam Rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu un valdība sola ieviest eiro.

Līdzīgu pasākumu A.E.C. Latvijas sekcija noorganizēja 2004. gadā no 30. maija līdz 5. jūnijam, kad Latvijā notika Eiropas Dienas un A.E.C. Administratīvās Padomes sēde, kur to atklāšanā piedalījās toreizējais satiksmes ministrs Ainārs ŠLESERS un toreizējais valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš valdes priekšsēdētājs Andris ZORGEVICS.

Eiropas Dienu ietvaros dalībnieki iepazinās ar Latviju, tās skaistākajām vietām. Dalībnieki apmeklēja Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju, Motormuzeju, Gulbenes – Alūksnes šaursliežu dzelzceļu. Šajos pasākumos piedalījās vairāk nekā 170 cilvēku no 10 valstīm: Austrijas, Beļģijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Polijas, Rumānijas, Spānijas un Vācijas.

Par citām biedrības aktivitātēm

Latvijas Dzelzceļnieku biedrība aktīvi sadarbojas ar Nevalstisko Organizāciju centru, kura funkcijas kopš 2005. gada pārņēmusi Latvijas Pilsoniskā alianse, un citām nevalstiskām organizācijām. Pirmkārt šeit jāmin Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija un Latvijas Telekomunikāciju asociācija.

Šā gada 22. martā Rīgas domes telpās notika Latvijas Pilsoniskās alianses biedru sapulce, kurā mūsu organizāciju pārstāvēja Agnija VIHRJAKOVA.

LDzB sadarbības ietvaros ar LR Satiksmes ministriju pagājušā gada augustā sagatavoja un iesniedza ministrijai priekšlikumus “Transporta attīstības pamatnostādnēm 2013. – 2020.gadam”.

2012. gada 27. jūlijā biedrība noorganizēja izbraukuma valdes sēdi Ventspilī, kur tā notika Ventspils Ceļu distances CDN-6 telpās ar distances vadītāja Egila FELDMAŅA laipnu atbalstu un ekskursijas organizēšanu pa Ventspili.

2012. gada jūlijā biedrība noorganizēja ekskursiju ar autobusu uz Ungāriju (plašāk par to var lasīt “LDzB vēstīs”).

Pagājušā gada vasarā Jaunjelgavas atpūtas bāzē Saulītes tika organizētas LDzB sporta spēles ar nosaukumu “Aktīvās atpūtas alternatīva”. Vairāk par šīm sporta spēlēm un nākotnes plāniem pastāstīs valdes loceklis Pēteris SVILĀNS.

Vienlaikus ar paveikto, varētu vēlēties lielāku aktivitāti no biedrības nodaļām un no katra biedrības biedra, kuru skaits jau tuvojas tūkstotim, priekšlikumus un novēlējumus biedrības darbības uzlabošanā un mēs, biedrības valde, nevienu priekšlikumu neatstājam bez ievērības. Tikai ar kopējiem spēkiem mēs varēsim sasniegt tos, mērķus kurus biedrība ir plānojusi, to dibinot 1920. gadā un atjaunojot 1991. gadā.

Novēlu kongresam konstruktīvu un sekmīgu darbu!

Paldies par uzmanību!

Comments


bottom of page