top of page

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības kongress 2010. gada 20. martā

Laika posmā starp kongresiem ir notikušas 4 valdes sēdes, kurās tika izskatīti jautājumi par biedrības darba plāna izpildi , biedrības struktūru — Sertificēšanas centra , Inženiertehniskās apvienības un Eiropas Dzelzceļnieku asociācijas Latvijas sekcijas darbību, dažādu pasākumu organizēšanu, kā arī darbs ar biedrības nodaļām. Aizvadītajā laikā īpaša uzmanība tika veltīta jautājumiem, kas saistīti ar biedrības 90 gadu jubilejas pasākumu organizēšanu.

Galvenie darbības virzieni

LDzB aktīvi sadarbojās ar LR Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī LR Satiksmes ministriju jautājumā dzelzceļa profesionālās izglītības sistēmas optimizāciju Latvijā un profesionālās izglītības likuma grozījumu veikšanu. Notika vairākas tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas speciālistiem, kuru laikā devām priekšlikumus profesionālās izglītības likuma grozījumiem. Mūsu priekšlikumi lielākoties tika atbalstīti, tādejādi tika radīta iespēja saglabāt Rīgā dzelzceļnieku profesionālās izglītības iespējas. Atsaucoties valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš (LDz) priekšlikumam un saskaņā ar LR MK Nr. 360 Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem, kopīgi ar LDzB Sertificēšanas centra speciālistiem tika veikti visi nepieciešamie priekšdarbi, lai ar 2010. gada 1. janvāri varētu uzsākt dzelzceļa speciālistu psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības novērtēšanu.

Aktīvi darbojas LDzB Inženiertehniskā apvienība (ITA).

Pēc LDzB ITA iniciatīvas tika noorganizēta ekskursija uz Ventspils tirdzniecības ostu, lai iepazītos ar jaunajām akmeņogļu pārkraušanas tehnoloģijām. ITA priekšsēdētājs Māris RIEKSTIŅŠ Daugavpilī , Jelgavā un Rīgā vadīja interesantus seminārus par tēmu Latvijas dzelzceļa attīstība tuvākajā laika periodā. Notika dzelzceļa veterānu tikšanās, kā arī gadskārtējās Inženieru dienas. 2009. gadā Inženieru dienas aktivitātes notika Gulbenē, un tajās ar daudzām viktorīnām, konkursiem un profesionāliem meistarības uzdevumiem piedalījās vairāk nekā 160 dzelzceļnieku — galvenokārt dzelzceļa jaunie inženieri. Bez tam pēc LDz un tās meitasuzņēmumu pasūtījumiem ITA pildījusi atsevišķus līgumdarbus, tajā skaitā normatīvo dokumentu izstrādi un tulkošanu.

Raženi strādājusi arī Eiropas dzelzceļnieku asociācijas Latvijas sekcija

Mūsu sekcija ir stabili ieņēmusi savu vietu šīs respektablās organizācijas sastāvā. Latvijas sekcijas aktīvs pastāvīgi sadarbojas gan ar šīs organizācijas centrālo biroju, gan arī citu Eiropas valstu sekcijām. Eiropas dzelzceļnieku asociācija pēdējā laikā ir paplašinājusi savu sadarbību ar ANO struktūrām — mums ir sava patstāvīgā pārstāve ANO Ņujorkas mītnē Linda TRAVIS kundze , kura piedalās arī visos asociācijas rīkotajos pasākumos. Tuvākajā nākotnē Latvijas sekcija ir paredzējusi organizēt starptautiskus tematiskus seminārus par tēmām, kuras pirmkārt varētu interesēt mūsu juridiskos biedrus, kā arī dzelzceļniekus kopumā.

Par sadarbību ar Latvijas Pilsonisko aliansi un Nevalstiskajām organizācijām

LDzB aktīvi sadarbojas ar Latvijas Elektroenerģētiku un energobūvnieku asociāciju, Latvijas Telekomunikāciju asociāciju, kā arī ar Latvijas Būvinženieru savienību. Diemžēl mēs nepietiekami izmantojam tās iespējas, ko mums regulāri piedāvā Latvijas Pilsoniskā alianse. Šī organizācija, kuras juridisko biedru skaitā ir arī LDzB, piedāvā plašu sadarbības spektru nevalstisko organizāciju lomas nostiprināšanā valsts pārvaldes sistēmā. Šeit var minēt tādus līdzdalības veidus, kā priekšlikumu iesniegšana ministriju valsts sekretāru sanāksmēm, kuru darba kārtību alianse mums regulāri izsūta. Bez tam Latvijas Pilsoniskā alianse piedāvā virkni interesantu programmu un projektu, ar kuriem interesenti var iepazīties šīs organizācijas mājaslapā. 2006. gadā Saeima atbalstīja Saeimas un nevalstisko organizāciju sadarbības dokumentu Deklarācija par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskām organizācijām. Deklarācijas mērķis ir nodrošināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā, uzlabot Saeimas un nevalstisko organizāciju sadarbību, balstoties uz savstarpēju izpratni un atbalstu, kā arī uzsvērt nevalstisko organizāciju darbības nozīmi demokrātiskā valstī. Līdzīgi kā citus gadus, atskaites periodā biedrība ir organizējusi izklaides un atpūtas pasākumus kā arī vairākas interesantas ekskursijas.

Šā gada augustā biedrība atzīmēs 90 gadu jubileju

Pirms 90 gadiem 1920. gada 25. augustā notika LDzB dibināšanas sapulce, kurā piedalījās dzelzceļnieku pārstāvji no visām ekspluatācijas nodaļām. Sapulce pieņēma biedrības pirmos statūtus un ievēlēja biedrības vadību. Par godu LDzB 90. gadskārtai šogad tiek organizēti vairāki jubilejas pasākumi. Jubilejas svētku svinības notiks 27. augustā Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē. Bez tam 24. un 25. jūlijā ir paredzēts 2 dienu ģimeņu sporta un atpūtas dienas. Atbildīgais par šī pasākuma organizēšanu ir biedrības priekšsēdētāja vietnieks Gunārs TEIVĀNS (tālrunis 29531728). Savukārt septembrī Latvijas Dzelzceļnieku biedrība organizē braucienu ar autobusu uz Berlīni, kur notiek starptautiskā dzelzceļa tehnikas izstāde Innotrans-2010. Iespēja apmeklēt šo izstādi tādejādi tiks dota gan biedrības biedriem gan arī citiem interesentiem. Novēlu visiem rosīgi pavadīt šo biedrības jubilejas gadu, katram biedrības biedram aktīvi un ar iniciatīvu iesaistīties LDzB darbā, lai padarītu to interesantāku un sniegtu gandarījumu. Mēs — mūsdienu dzelzceļnieki turpinām to darbu un ideālus, kurus sev bija nosprauduši mūsu amata brāļi pirms 90 gadiem.

Comments


bottom of page