top of page

Aicina piedalīties fotogrāfiju konkursā “Mūsdienu dzelzceļš”

1.   Konkursa mērķi:

1.1.        veicināt dalībniekus pamanīt, izcelt un fiksēt tos procesus, kādi raksturīgi dzelzceļa transportam mūsdienās;

1.2.        labāko fotogrāfiju autoru noskaidrošana konkursa dalībnieku vidū;

1.3.        fotogrāfiju izstādes organizēšana Latvijas Dzelzceļnieku biedrības izklaides pasākumu ietvaros;

1.4.        labāko fotogrāfiju izmantošana Latvijas Dzelzceļnieku biedrības suvenīru izveidē.

 

2.   Konkursa organizatori

Latvijas Dzelzceļnieku biedrība sadarbībā ar Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju.

 

3.   Konkursa dalībnieki

Dzelzceļnieku biedrības biedri, dzelzceļnieki, dzelzceļa entuziasti un draugi no Latvijas.

 

4.   Konkursa noteikumi:

4.1.        konkursā iesniedz dalībnieka paša fotografētu fotogrāfiju par tēmu “Mūsdienu dzelzceļš”;

4.2.        vidējas vai augstas izšķirtspējas fotogrāfijas. Viens autors var iesūtīt trīs fotogrāfijas;

4.3.        fotogrāfiju konkursa darbi tiks eksponēti 2024. gada augustā Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā Rīgā Uzvaras bulvārī 2A. Labāko darbu autori saņems piemiņas veltes no Latvijas Dzelzceļnieku biedrības.

 

5.   Iesniegšana:

5.1.        fotogrāfijas jānosūta līdz 2024. gada 15. augustam (ieskaitot) uz e-pasta adresi ldzb@ldzb.lv ar norādi "LDzB 2024. gada foto konkursam";

5.2.        nosūtot fotogrāfiju, jānorāda tās autora vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, fotogrāfijas uzņemšanas datums, nosaukums, ja tāds ir.

 

6.    Vērtēšana

6.1.        Vērtēšanas kritēriji:

·        radošums

·        atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem;

·        mākslinieciskais izpildījums;

·        oriģinalitāte;

·        izpildījuma kvalitāte.

6.2.        Konkursam iesūtītās fotogrāfijas vērtēs Latvijas Dzelzceļnieku biedrības valdes sastādīta komisija.

 

7.    Apbalvošana:

7.1.        konkursa dalībnieki tiks aicināti uz noslēguma pasākumu. Vietu un laiku paziņos atsevišķi.

7.2.        konkursa dalībniekus iepazīstinās ar fotogrāfiju izstādi, komisija paziņos konkursa rezultātus un uzvarētājus.

7.3.        godalgotas vietas un balvas tiks piešķirtas labāko darbu autoriem vairākās nominācijās. Uzvarētāji saņems balvas un diplomus.

 

8.   Nobeiguma informācija:

8.1.        fotogrāfijas var tikt izstādītas konkursa noslēguma izstādē Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā. Par pasākuma norisi dalībniekiem tiks paziņots atsevišķi;

8.2.        fotogrāfiju konkurss var tikt atspoguļots masu medijos;

8.3.        labākās fotogrāfijas tiks izmantotas Latvijas Dzelzceļnieku biedrības suvenīru izveidē;

8.4.        iesniedzot darbu, dalībnieks piekrīt, ka organizatori var izmantot konkursa darbu jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas, tai skaitā fotogrāfijās, izmantot ar konkursu saistītos drukas darbos, video ierakstos, publiski pārraidīt televīzijā neierobežotā apjomā un laika periodā Latvijā. Iesniedzot darbu, dalībnieki piekrīt, ka godalgotas vietas iegūšanas gadījumā, konkursa darbs tiek publicēts kopā ar tā autora vārdu, uzvārdu jebkuros plašsaziņas līdzekļos;

8.5.        kontaktinformācija: toms.altbergs@ldz.lv, t. 22060603, Toms Altbergs.

                                                     

 

Fotogrāfiju konkursa žūrijas priekšsēdētājs

Toms Altbergs

Comments


bottom of page