top of page

Latvijas dzelzceļniekiem jauni sadarbības partneri

1. aprīlī nelielā Čehijas pilsētiņā Českatrebovā (Česká Třebová) risinājās Starptautiskās dzelzceļnieku kultūras un intelektuālo hobiju federācijas (FISAIC) interešu grupu Tehnisko komisiju prezidentu 10.sanāksme. Lai lasītāju nemulsinātu tik sarežģīts pasākuma traktējums, izklāstīšu tā būtību.

FISAIC ir dibināta 1952. gadā un pašreiz tās rindas kuplina aptuveni 40 tūkstoši biedru, kuri vai nu ir aktīvi dažādu Eiropas valstu dzelzceļa profesiju pārstāvji, vai devušies jau pelnītā atpūtā. FISAIC paspārnē pavisam darbojas 12 grupas jeb sekcijas: Mākslas, Foto, Filmu, Bridža, Filatēlijas, Akordeonistu, Koru, Orķestru, Folkloras, Radioamatieru, Esperanto un Modeļdzelzceļu.


Sekciju vadības nodrošināšanai ir izveidotas attiecīgas Tehniskās komisijas, kuras savukārt vada prezidenti. Daudzi no viņiem ir gan izcili savas pamatprofesijas pārstāvji, kā, piemēram, Modeļdzelzceļu sekcijas prezidents, inženierzinātņu doktors Romāns ŠTERBA (Čehijas nacionālās dzelzceļa kompānijas České dráhy valdes loceklis), gan profesionāļi izvēlētā hobija jomā, kā pensionēts Austrijas dzelzceļu inženieris un 1898. gadā dibinātā orķestra Bundesbahnmusik Linz mākslinieciskais vadītājs Peters KRONEVITERS.


FISAIC kodolu galvenokārt veido tādu “veco” Eiropas valstu, kā Francija, Vācija, Šveice, Austrija, Beļģija un Luksemburga, dzelzceļnieki. FISAIC prezidents Gijs ŽIRES, gluži tāpat kā Eiropas Komisijas prezidents Žans Klods JUNKERS, ir luksemburdzietis. Viņš perfekti pārzin franču, vācu un angļu valodu. Pēdējos gados šī dzelzceļnieku federācija paplašinās arī austrumu virzienā, un tajā ir iekļāvušies arī Čehijas, Slovākijas, Bulgārijas, Igaunijas un citu valstu dzelzceļnieki.


Latvijai sadarbība ar šo organizāciju aizsākās 2015. gadā, kad tika nolemts Rīgā sarīkot kopīgu modeļdzelzceļu izstādi. Pateicoties VAS Latvijas dzelzceļš Komunikācijas direkcijas un Ārējo sakaru un protokolu daļas atbalstam, kā arī Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja ieinteresētībai, paredzēts šā gada 25.-30. oktobrī muzeja telpās organizēt Latvijas dzelzceļu modelistu un FISAIC Modeļdzelzceļu sekcijas kopīgu pasākumu, paplašinot jau tradicionālo Liliputijas dzelzceļa modeļu izstādes formātu.


Latviju FISAIC juridiski pārstāvēs Latvijas Dzelzceļnieku biedrība, kuras viens no definētajiem darbības uzdevumiem ir “aktivizēt starptautisko sadarbību ar citām dzelzceļa organizācijām, līdzdarboties procesos, kas saistīti ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā”.


Comentários


bottom of page