top of page

ITA Valdes sēde 30.janvārī


30. janvārī notika Latvijas dzelzceļnieku biedrības Inženiertehniskās Apvienības (LDzB ITA) sapulce. Šogad atbilstoši LDzB ITA Nolikumam bija jāpārvēl ITA priekšsēdētājs, viņa vietnieks un padome.

Ilggadējais LDzB ITA priekšsēdētājs Māris Riekstiņš sapulces dalībniekus informēja par iepriekšējā perioda darbību.

Pārskata periodā bija organizētas vairākas profesionāla rakstura ekskursijas: uz Igaunijas dzelzceļa dispečeru centru, lai iepazītos ar tā darbību, uz Signalizācijas un sakaru distances Jelgavas reģionālo centru lai iepazītos ar modernizēto signalizācijas sistēmu, uz Rīgas mezgla LRC iecirkni, lai iepazītos ar manevru lokomotīvju ČME modernizācijas gaitu. Vairākkārt veikta apmācība dzelzceļa būvspeciālistiem, kuri gatavojas saņemt vai pagarināt būvspeciālistu sertifikātus. Izpildīti vairāki LDzB juridisko biedru pasūtījumi – darba drošības plakātu izgatavošanā, iekārtu diagnostikas aparatūras uzlabošanā u.c. Noorganizēta tikšanās bijušajiem dzelzceļa augstākās vadības senioriem ar pašreizējiem nozares tehniskajiem vadītājiem. Jaunums iepriekšējā gadā bija sadarbībā ar LDZ organizētais konkurss "Spēks Prātā", kurā savā starpā sacentās komandas mēģinot pārspēt viena otru dažādu pašu ideju un konkursa organizatoru uzdotu tehnoloģisku problēmu risināšanā. Sadarbībā ar LDZ organizētas tradicionālās dzelzceļa inženieru dienas 2012.gadā Daugavpilī, 2013.gadā Liepājā. Dzelzceļa inženieru diena 2014. paredzēta š.g. septembrī Rēzeknē.

LDzB ITA priekšsēdētāja amatam jaunas kandidatūras netika piedāvātas un sapulce par LDzB ITA priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Māri Riekstiņu. Par priekšsēdētāja vietnieci tika ievēlēta Lidija Tihaja. Tā kā ITA darbība ir orientēta arī uz tradicionālo dzelzceļa nozaru pārstāvniecību, tika izskatīts jautājums par nozaru sekciju turpmāko darbību. Saskaņā ar LDzB ITA nolikumu sekciju var izveidot pēc vismaz 10 biedru rakstiska ierosinājuma, kādu no tiem izvirzot par sekcijas vadītāju. Sapulce apstiprināja sekojošu sekciju izveidošanu un attiecīgi to vadītājus:

Elektrotehniskā sekcija vadītājs - Josifs Karasinskis, Ceļu sekcija - vadītājs Sergejs Mihailovs, Kustības sekcija - vadītājs Viktors Žilinskis, Pārvadātāju sekcija - vadītājs Sergejs Čigaks, Ritošā sastāva sekcija - vadītājs Artūrs Bite. Par ITA koordinatoriem lielākajos dzelzceļa mezglos tika izvēlēti: Rēzeknē – Lilija Dzeniša, Daugavpilī – Jeļena Siļicka, Liepājā – Jurijs Stukovs, Ventspilī – Aleksandrs Tkačovs. Visi ievēlētie pārstāvji turpmākos divus gadus veidos LDzB ITA Padomi.

Kommentare


bottom of page