top of page

Gadskārtējais Latvijas Dzelzceļnieku biedrības kongress

Jubilejas gaisotnē 19. martā Rīgas Valsts tehnikuma Dzelzceļnieku centra zālē notika Latvijas Dzelzceļnieku biedrības (LDzB) gadskārtējais kongress. Šogad tas ir īpašs, jo aprit 20 gadi kopš biedrības darbības atjaunošanas 1991. gadā. Nozīmīgs arī tālab, ka apritējis statūtos noteiktais laiks LDzB valdes un tās priekšsēdētāja pilnvarām. Tālab kongresā ievēlēja jauno valdi un atkārtoti biedrības priekšsēdētāja pienākumi tika uzticēti Jānim PĒTERSONAM.Dzelzceļnieku biedrības kongress ir iespēja reizi gadā plašākā lokā sapulcēties un pārrunāt kopīgi interesējošos jautājumus, kā arī gūt jaunu informāciju par aktualitātēm dzelzceļa nozarē un Latvijas dzelzceļā. Īpaši svarīgi tas ir tiem LDzB biedriem, kuri savas aktīvās darba gaitas dzelzceļā ir beiguši.Tālab īpaši atzinīgi vērtējami informatīvie un savā ziņā pat analītiskie Valsts dzelzceļu administrācijas direktora Jura IESALNIEKA un Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta direktora vietnieka Jāņa EIDUKA ziņojumi par Eiropas Savienības direktīvu īstenošanu dzelzceļa nozares uzņēmumos, starptautisko dzelzceļa organizāciju darbību, Rail Baltica virzību un citiem nozares stratēģiskiem jautājumiem.Kongresa delegāti noklausījās arī biedrības pirmā priekšsēdētāja Edgara ELKŠŅA atskatu uz notikumiem pirms 20 gadiem, kad dzelzceļa entuziasti atjaunoja Latvijas pirmās neatkarības laikā dibināto dzelzceļnieku biedrību.Atzīmējot biedrības atjaunošanas gadskārtu ar Atzinības rakstiem un piemiņas veltēm tika atzīmēti tie cilvēki, kuri 1991. gadā uzņēmās iniciatīvu LDzB darbības atjaunošanā. Tie ir — Toms ALTBERGS, Osvalds LUCĀNS, Antonija KOKINA, Jānis LAPSA, Edgars ELKSNIS, Ivars EŅĢELIS, Pēteris SVILĀNS, Nikolajs PILDIGOVIČS, Ilga ANDREJEVA, Anna KRASTIŅA, Stanislavs KLODĀNS, Malda KĀRKLIŅA un Aivars KALNIŅŠ, daudzi no kuriem vēl joprojām aktīvi darbojas biedrībā.Viens no biedrības dibinātājiem, arī tās Goda biedrs T. Altbergs būdams SIA Gulbenes-Alūksnes bānītis

valdes loceklis detalizētāki pakavējās pie šī vēsturiskā dzelzceļa darbības un arī pastāstīja par Latvijas Dzelzceļa muzeja aktivitātēm, uzteicot LDzB brīvprātīgos palīgus gan līdzdalībā tvaika lokomotīves restaurēšanā Gulbenes depo, gan arī muzeja pasākumos.Savukārt par Sertificēšanas centra paveikto un nākotnes iecerēm ziņoja tā vadītāja Zaiga LŪCIŅA.Pēdējos gados par tradīciju ir kļuvis kongresa laikā sveikt arī tos dzelzceļniekus, kas izpelnījušies Goda nosaukumu Izcils dzelzceļa inženieris. Šoreiz šo apbalvojumu saņēma SIA LDz Cargo Kravu pārvadājumu organizācijas departamenta direktors Nikolajs MIHALKO.

Comments


bottom of page