top of page

Dzelzceļnieku biedrības seminārs par ES projektiem


Dzelzceļnieku biedrības seminārs par ES projektiem
Seminārs notika LDzB telpās 22. februāri un pulcēja interesentus no dažādām Latvijas dzelzceļa struktūrvienībām. Par ES finansējuma piesaistīšanas specifiku, projektu idejām, partneru meklēšanu un citiem ar projektu sagatavošanu saistītiem jautājumiem stāstīja LDzB Sertificēšanas centra kvalitātes vadītāja Brigita RUŠKO.

Lai arī semināra dalībnieku skaits bija neliels, taču visi bija ieinteresēti un tālab priekšlasījuma laikā raisījās

diskusijas, tika apspriestas tās vai citas finansējuma programmas priekšrocības vai trūkumi. Lielāku interesi izraisīja tās ES atbalsta programmas, kuras atbilst nevalstisko organizāciju vai dzelzceļa atsevišķu struktūru specifikai. Lektore plašāk pakavējās pie izglītības programmām un tīri praktiskiem finansējuma piesaistīšanasjautājumiem. Noslēgumā bija arī praktiska nodarbība par projektu pieteikumu sastādīšanu. Katrs no semināra dalībniekiem saņēma B.Ruško prezentācijas izdruka, kurā atrodama informācija par dažādām programmām un citiem finansējuma avotiem, kā arī attiecīgo mājas lapu adreses, kas interesentiem ievērojami

atvieglos meklējumus pēc konkrētajai projekta idejai atbilstošas programmas vai partneriem.Comentarii


bottom of page