top of page

Darba plāns 2024. gadam


 

 

APSTIPRINĀTS

LDzB Kongresā

2024. gada 23.martā

 

Latvijas  Dzelzceļnieku  biedrības  2024.gada darba  plāns.

I  Oficiālie  pasākumi 

Nr. p/k

Datums

Pasākums

Atbildīgais

1

23. februāris

Valdes sēde

Priekšsēdētājs,

sekretāre

2

23. marts

LDzB  Kongress

Priekšsēdētājs,

vietnieki, sekretāre

3

Aprīlis

SC ikgadējās atskaites sapulce

SC Izpilddirektors, Kvalitātes vadītāja

4

Maijs

 

Piedalīšanās A.E.C Administratīvajā  Padomē un Ģenerālajā Asamblejā 

AECL prezidents, sekretāre

5

17. maijs

Valdes sēde

Priekšsēdētājs,

sekretāre

6

20. septembris

Valdes sēde

Priekšsēdētājs,

sekretāre

7

13. decembris

Valdes sēde

Priekšsēdētājs,

sekretāre

8

2., 4. kvartāls

A.E.C. Latvijas sekcijas Valdes sēdes

AECL prezidents, sekretāre

9

Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1 reizi/gadā

ITA Padomes sēde

ITA priekšsēdētājs

10

Pēc atsevišķa saskaņojuma

Atsevišķu nodaļu sapulces ar valdes pārstāvju piedalīšanos

Nodaļu vadītāji, priekšsēdētājs,

vietnieki, sekretāre

 

II Semināri, konferences, konkursi, akcijas

Nr. p/k

Datums

Pasākums

Atbildīgais

1

Pēc grupas komplektācijas

Semināri dzelzceļa būvspeciālistiem

R.Osipova, Ā.Tuņķelis, M.Riekstiņš

2

Februāris, marts

LDzB Vēstis izdošanas organizācija

T.Altbergs

3

Maijs - augusts

Bērnu zīmējumu konkurss

 

A.Kokina

4

Maijs - augusts

Fotogrāfiju konkurss

 

T.Altbergs

5

Aprīlis

Piedalīšanās pavasara talkā

Nodaļu vadītāji

6

Aprīlis/Maijs

Piedalīšanās RVT seminārā par dzelzceļa nozari

G.Innuss, Ā.Tuņķelis

7

Septembris

Dzelzceļa inženieru diena

Ā.Tuņķelis

8

Oktobris

Psihologu dienu ietvaros – bezmaksas pasākumi un konsultācijas LDzB biedriem un juridisko biedru darbiniekiem.

R.Osipova

9

Oktobris

Seminārs “Rail Baltica aktualitātes”

M.Riekstiņš

10

Pēc atsevišķa saskaņojuma

LDzB par LDzB (iespējams kopā ar I.10.)

Nodaļu vadītāji

 

 

III Pastāvīgie darbi

Nr. p/k

Pasākums

Atbildīgais

1

Biedru apsveikšana nozīmīgās jubilejās

Nodaļu vadītāji,

LDzB sekretāre

2

Sadarbība ar SM, VDA, VDzTI, LDZ nozares attīstības jautājumos

M.Riekstiņš

3

Sadarbība ar EM, SM, BVKB, VDzTI, LDzB juridiskajiem biedriem būvniecības likumdošanas un būvspeciālistu sertifikācijas jautājumos

M.Riekstiņš, A.Kokina

4

ITA darba organizēšana

Ā.Tuņķelis

5

A.E.C Latvijas sekcijas sadarbība ar citu valstu nacionālajām sekcijām

T.Altbergs

A.Vihrjakova

6

Sadarbība ar SIA “Gulbenes-Alūksnes bānīti”

J.Luksts

7

Sadarbība ar eLPA

A.Vihrjakova/A.Kokina

8

ITA kursi dzelzceļa būvspeciālistu sertifikātu iegūšanai vai uzraudzībai

R.Osipova, Ā.Tuņķelis

9

Sadarbība ar LTA elektronisko sakaru būvspeciālistu sertifikācijas jautājumos

M.Riekstiņš, A.Kokina

10

Grupas un individuālās konsultācijas un semināri karjeras izvēlē

R.Osipova/A.Kokina

1 1

LDzB interneta mājas lapas pilnveidošana

Ā.Tuņķelis, M.Keruss, V.Ševčenko

 

IV Izklaides pasākumi

Nr. p/k

Datums

Pasākums

Atbildīgais

1

Pēc atsevišķa saskaņojuma

Zoles turnīrs “Pīķa kungs”

Ā.Tuņķelis

2

Jūlijs

LDzB Sporta svētki

A.Bite

3

Pēc atsevišķa saskaņojuma

Ekskursijas

Nodaļu vadītāji, citi

4

Decembris 2023. vai Janvāris 2024

LDzB Jaunais gads

A.Kokina

                                      

                                      

Senioru nodaļa aicina uz pārgājienu

LDzB ir izvaidota jauna nodaļa “Senioru nodaļa” un par tās vadītāju apstiprināts LDzB viens no LDzB atjaunotājiem, kādreizējais valdes priekšsēdētājs, LDzB Goda biedrs Edgars Elksnis LDzB Senioru noda

Comments


bottom of page