top of page

AICINA PIEDALĪTIES bērnu zīmējumu konkursā “Profesija - Dzelzceļnieks”
Latvijas dzelzceļnieku biedrība (LDzB) aicina bērnus piedalīties zīmējumu konkursā ”Profesija - dzelzceļnieks”.

Bērni un jaunieši bieži iztēlojas dažādas profesijas. Sapņo kļūt par izciliem darbiniekiem. Tiem, kuriem ir tuvs dzelzceļš, kuri redz šīs profesijas nianses, pievilcību un savu redzējumu - parādiet to citiem savos zīmējumos papīra formātā!

Zīmējumā ir jāattēlo katra mākslinieka redzējums, kādu viņš redz, vai sapņo redzēt dzelzceļnieka profesiju Latvijā - tā raksturīgās iezīmes, piederību, vizuālo un darba prasmes. Objektus izvēlas pats zīmējuma autors. Galvenais ļauties radošai izpausmei!


1. KONKURSA MĒRĶI:

1.1. veicināt bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savas jūtas, sapņus un pamanīt Latvijas dzelzceļniekiem raksturīgo un ievērojamo, ieraudzīt profesijas pievilcību, aizrautību, atbildību;

1.2. labāko zīmējumu autoru noskaidrošana dalībnieku vidū;

1.3. zīmējumu izstādes organizēšana Latvijas Dzelzceļnieku biedrības izklaides pasākumu ietvaros;

1.4. labāko zīmējumu izmantošana Latvijas Dzelzceļnieku biedrības suvenīru izveidē.


2. KONKURSA ORGANIZATORI

Latvijas Dzelzceļnieku biedrība sadarbībā ar Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju.


3. KONKURSA DALĪBNIEKI

Bērni un jaunieši vecumā līdz 16 gadiem no Latvijas.


4. KONKURSA NOTEIKUMI:

4.1. konkursā iesniedz dalībnieka paša izstrādātu darbu – zīmējumu par tēmu “Profesija - dzelzceļnieks”. Zīmējumam jābūt krāsainam vai melnbaltam A3 izmērā. Tas var būt veidots jebkurā tehnikā, bet nedrīkst izmantot datoru;

4.2. zīmējuma otrā pusē ir jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, vecāku vārds un kontaktinformācija – telefona numurs un e-pasta adrese;

4.3. zīmējumu konkursa darbi tiks eksponēti izstādē Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā Rīgā, Uzvaras bulvārī 2A. Labākie darbi saņems piemiņas veltes no Latvijas Dzelzceļnieku biedrības.

4.4. Fotografēt kolēģi un iesniegt attēlu konkursam drīkst tikai saņemot iemūžinātā dzelzceļa darbinieka piekrišanu.5. IESNIEGŠANA

Zīmējumi jāiesniedz līdz 2022. gada 15.jūlijam (ieskaitot):

• nosūtot pa pastu uz adresi: Latvijas Dzelzceļnieku biedrība, Dzirnavu iela 147/3, Rīga, LV-1050

vai

• iesniedzot Latvijas Dzelzceļnieku biedrības telpās, iepriekš sazinoties ar biedrības sekretāri pa tālruni 67234126, 29532032 vai e-pastu ldzb@ldzb.lv.


6. VĒRTĒŠANA

6.1. Vērtēšanas kritēriji:

• atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem,

• mākslinieciskais izpildījums,

• oriģinalitāte,

• izpildījuma kvalitāte;

6.2. Konkursa darbu vērtēšana un rezultātu pasludināšana:

zīmējumus vērtēs Latvijas Dzelzceļnieku biedrības un Latvijas dzelzceļa muzeja komisija.

Sabiedrība varēs balsot par zīmējumiem (bez autoru vārdiem, uzvārdiem) vietnē “https://www.facebook.com/LDzB1”.


7. APBALVOŠANA:

7.1. konkursa dalībnieki tiks aicināti uz noslēguma pasākumu. Vietu un laiku paziņos atsevišķi;

7.2. konkursa dalībniekus iepazīstinās ar zīmējumu izstādi, komisija paziņos konkursa rezultātus un uzvarētājus;

7.3. godalgotas vietas un balvas tiks piešķirtas labāko darbu autoriem katrā vecuma grupā (pirmskolas 4-6 gadu grupā, 7-9 gadu grupā, 10-13 gadu grupā, 14-16 gadu grupā).

Uzvarētāji saņems balvas un diplomus;

7.4. Latvijas Dzelzceļnieku biedrība dalībniekus cienās ar našķiem un limonādi.


8. NOBEIGUMA INFORMĀCIJA:

8.1. pēc abpusējas vienošanās, zīmējumi var tikt izstādīti konkursa noslēguma izstādē Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā. Par izstādes norisi dalībniekiem tiks paziņots atsevišķi;

8.2. zīmējumu konkurss var tik atspoguļots masu medijos;

8.3. labākie zīmējumi tiks izmantoti Latvijas Dzelzceļnieku biedrības suvenīru izveidē;

8.4. zīmējumi pēc izstādes saņemami Latvijas Dzelzceļnieku biedrībā pēc pieprasījuma;

8.5. iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki piekrīt, ka organizatori var izmantot konkursa darbu jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas, tai skaitā fotogrāfijās, izmantot ar konkursu saistītos drukas darbos, video ierakstos, publiski pārraidīt televīzijā neierobežotā apjomā un laika periodā Latvijā. Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki piekrīt, ka godalgotas vietas iegūšanas gadījumā

konkursa darbs tiek publicēts kopā ar tā autora vārdu, uzvārdu jebkuros plašsaziņas līdzekļos;

8.6. kontaktinformācija: antonija.kokina@ldzb.lv, t. 29531058, Antonija Kokina, biedrības sekretāre ldzb@ldzb.lv, 67234126, 29532032.


Comments


bottom of page