top of page

AICINA PIEDALĪTIES bērnu zīmējumu konkursā “IZKRĀSO DZELZCEĻU”

Krāsai vientulība nepiestāv. Tai vienmēr vajadzīga kompānija. Krāsas, ko redzam dabā nav nejaušība. Sākot ar gulbja baltās spalvas un beidzot ar saulrieta mirdzumu mežā vai jūrā. Patiesība par skaistumu ir daudz dziļāka, nekā to redzam virspusē.

 

Katrs krāsojums ir arī zināms pētījums, jo bērni ir mudināti izpētīt figūru kombinācijas, laukumu noklāšanu un tā iezīmēšanu. Bērni varēs ne tikai ar aizrautību krāsot, bet arī iepazīt dzelzceļa raksturīgas vietas. 

 

 Krāsojot zīmējumus, bērns attīsta iztēli un uztveres spējas, mazākie vingrina pirkstiņus un trenē precizitāti. Katrs zīmējums ir neatkārtojams un unikāls, jo tas ir paša mākslinieka redzējums.

Galvenais ir ļauties radošai izpausmei!

 

1. KONKURSA MĒRĶI:

1.1. veicināt bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savas jūtas, pamanīt dažādu krāsu gammu, kas dzelzceļam ir raksturīgs un ievērot apkārtējo vidi;

1.2. labāko zīmējumu autoru noskaidrošana dalībnieku vidū;

1.3. zīmējumu izstādes organizēšana Latvijas Dzelzceļnieku biedrības izklaides pasākumu ietvaros;

1.4. labāko zīmējumu izmantošana Latvijas Dzelzceļnieku biedrības suvenīru izveidē.

 

2. KONKURSA ORGANIZATORI

Latvijas Dzelzceļnieku biedrība sadarbībā ar Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju.

 

3. KONKURSA DALĪBNIEKI

Bērni un jaunieši vecumā līdz 16 gadiem no Latvijas.

 

4. KONKURSA NOTEIKUMI:

4.1. konkursā iesniedz dalībnieka paša izstrādātu darbu – zīmējumu par tēmu “IZKRĀSO DZELZCEĻU”. Zīmējumam jābūt krāsainam A3 izmērā. Tas var būt veidots ar jebkurām krāsām un jebkurā tehnikā, bet nedrīkst izmantot datoru;

4.2. zīmējuma otrā pusē ir jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, vecāku vārds un kontaktinformācija – telefona numurs un e-pasta adrese;

4.3. zīmējumu konkursa darbi tiks eksponēti izstādē Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā Rīgā, Uzvaras bulvārī 2A. Labākie darbi saņems piemiņas veltes no Latvijas Dzelzceļnieku biedrības.

 

5. IESNIEGŠANA

Zīmējumi jāiesniedz līdz 2024. gada 15.augustam (ieskaitot):

• nosūtot pa pastu uz adresi: Latvijas Dzelzceļnieku biedrība, Dzirnavu iela 147/3, Rīga,  LV-1050

vai

• iesniedzot Latvijas Dzelzceļnieku biedrības telpās, iepriekš sazinoties ar biedrības sekretāri pa tālruni 29532032 vai e-pastu ldzb@ldzb.lv.

 

6. VĒRTĒŠANA

6.1. Vērtēšanas kritēriji:

• atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem,

• mākslinieciskais izpildījums,

• oriģinalitāte,

• izpildījuma kvalitāte.

6.2. Konkursa zīmējumus vērtēs Latvijas Dzelzceļnieku biedrības komisija.

 

7. APBALVOŠANA:

7.1. konkursa dalībnieki tiks aicināti uz noslēguma pasākumu. Vietu un laiku paziņos atsevišķi;

7.2. konkursa dalībniekus iepazīstinās ar zīmējumu izstādi, komisija paziņos konkursa rezultātus un uzvarētājus;

7.3. godalgotas vietas un balvas tiks piešķirtas labāko darbu autoriem katrā vecuma grupā (pirmsskolas 4-6 gadu grupā, 7-9 gadu grupā, 10-13 gadu grupā, 14-16 gadu grupā).

Uzvarētāji saņems balvas un diplomus;

7.4. Latvijas Dzelzceļnieku biedrība dalībniekus cienās ar našķiem un limonādi.

 

8. NOBEIGUMA INFORMĀCIJA:

8.1. pēc abpusējas vienošanās zīmējumi var tikt izstādīti konkursa noslēguma izstādē Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā. Par izstādes norisi dalībniekiem tiks paziņots atsevišķi;

8.2. zīmējumu konkurss var tik atspoguļots masu medijos;

8.3. labākie zīmējumi tiks izmantoti Latvijas Dzelzceļnieku biedrības suvenīru izveidē;

8.4. zīmējumus pēc konkursa un izstādes var saņemt Latvijas Dzelzceļnieku biedrībā;

8.5. iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki piekrīt, ka organizatori var izmantot konkursa darbu jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas, tai skaitā fotogrāfijās, izmantot ar konkursu saistītos drukas darbos, video ierakstos, publiski pārraidīt televīzijā neierobežotā apjomā un laika periodā Latvijā. Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki piekrīt, ka godalgotas vietas iegūšanas gadījumā

konkursa darbs tiek publicēts kopā ar tā autora vārdu, uzvārdu jebkuros plašsaziņas līdzekļos;

8.6. kontaktinformācija: biedrības sekretāre Sandra Besere t.29532032, ldzb@ldzb.lv; Antonija Kokina t. 29531058, antonija.kokina@ldzb.lv.

 

 

Zīmējumu konkursa žūrijas priekšsēdētāja

Antonija Kokina

 

コメント


bottom of page