top of page

AEC Latvijas sekcija

2023.aprīlī notika A.E.C. Eiropas dienas Portugālē pilsētā Porto. Pēc pateicības vārdiem A.E.C. Spānijas sekcijai par tās organizēšanu sadarbībā ar Portugāles dzelzceļu, A.E.C. Prezidents G.Cirillo piedāvāja Administratīvās Padomes delegātiem un viesiem par godu J. Pētersona piemiņai ar klusuma brīdi sākt AP sēdi. A.E.C. Francijas un Vācijas sekciju priekšlikumu, - piešķirt J. Pētersonam A.E.C. Goda Prezidenta nosaukumu “ in memoriam”, klātesošie vienbalsīgi atbalstīja.

Viens no svarīgiem jautājumiem bija iepazīties ar izveidotās A.E.C. Portugāles sekcijas Valdi, atbalstīt dibināšanu un pieņemt lēmumu virzīt AP priekšlikumu apstiprināšanā Ģenerālajā Asamblejā 2025.g.

Par darba plāniem līdz 2025.gadam:

A.E.C. nacionālās sekcijas darbam ir jāatbilst Statūtiem, un, ja kāda sekcija organizē semināru vai sanāksmi par dzelzceļa tematiku, - jāinformē arī A.E.C. birojs un citas sekcijas, lai viņi arī var kļūt par dalībniekiem. Būtu apsveicami, ja konferences, kongresi, ko organizē vietējās transporta iestādes vai augstskolas, informētu arī citas nacionālās sekcijas par pasākumiem ar savas nacionālās sekcijas starpniecību. Piemēram, Polijā ir infrastruktūras kongress u.t.t. Dzelzceļa tematikai nav jābūt pārāk plašai vai tehniski ļoti sarežģītai, bet, tai ir jābūt interesantai dzelzceļniekiem kopumā, piemēram, augsta ātruma dzelzceļi, Eiropas koridori u.t.t..

2024.g. Eiropas dienas bija paredzētas Polijā, Varšavā, bet uz šo brīdi Polijas sekcijas programma nav pieņemta augstās cenas dēļ, bija priekšlikums pārcelt ED no Varšavas uz citu pilsētu, vai samazināt cenu, mainot hoteli u.t.t. Pēc pārskatīšanas, jaunā programma tiks pārsūtīta visām sekcijām.

Nākamās dienās bija organizētas ekskursijas: uz Bragu – skaisto pilsētu ar baznīcām, katedrāli un ar pasaulē vecāko ūdens funikulieri, ar kuģi brauciens pa Douro upi caur divām slūžām, ar vilcienu 2 stundu brauciens uz Entroncamento uz Nacionālo Dzelzceļa muzeju, kurš izvietots 4 korpusos. Pēdējā dienā bija organizēta 3 stundas gara autobusa ekskursija gida pavadījumā pa Porto. Iespaidīgi. GAIDĪSIM JAUNAS EIROPAS DIENAS.


A.E.C. Latvijas sekcijas sekretāre A.Vihrjakova


Comments


bottom of page