top of page

2021 - LDzB aicina piedalīties bērnu zīmējumu konkursā “Nākotnes dzelzceļš”

Latvijas dzelzceļnieku biedrība (LDzB) aicina bērnus piedalīties zīmējumu konkursā ”Nākotnes dzelzceļš”. Bērni un jaunieši bieži sapņo, kas un kā varētu būt nākotnē. Viņu sapņi ir krāsaini un neiedomājami skaisti. Šos sapņus vēlamies redzēt uzliktus uz papīra zīmējumu formātā. Zīmējumā ir jāattēlo katra mākslinieka redzējums, kādu viņš redz vai sapņo redzēt dzelzceļu Latvijā – tā raksturīgās iezīmes, iederību dabas ainavā, objektos, vidē, cilvēkos. Objektus izvēlas pats zīmējuma autors. Galvenais ir ļauties radošai izpausmei!

1. KONKuRSA MĒRķI:

1.1. veicināt bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savas jūtas, sapņus un pamanīt Latvijas dzelzceļiem raksturīgo un ievērojamo apkārtējā dzīves telpā;

1.2. labāko zīmējumu autoru noskaidrošana dalībnieku vidū;

1.3. zīmējumu izstādes organizēšana Latvijas Dzelzceļnieku biedrības izklaides pasākumu ietvaros;

1.4. labāko zīmējumu izmantošana Latvijas Dzelzceļnieku biedrības suvenīru izveidē.

2. KONKuRSA ORGANIZATORI Latvijas Dzelzceļnieku biedrība sadarbībā ar Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju.

3. KONKuRSA DALĪBNIEKI Bērni un jaunieši vecumā līdz 16 gadiem no Latvijas.

4. KONKuRSA NOTEIKuMI:

4.1. konkursā iesniedz dalībnieka paša izstrādātu darbu – zīmējumu par tēmu “Nākotnes dzelzceļš”. Zīmējumam jābūt krāsainam vai melnbaltam A3 izmērā. Tas var būt veidots jebkurā tehnikā, bet nedrīkst izmantot datoru; Latvijas Dzelzceļnieku biedrība AICINA PIEDALĪTIES bērnu zīmējumu konkursā “Nākotnes dzelzceļš”

4.2. zīmējuma otrā pusē ir jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, vecāku vārds un kontaktinformācija – telefona numurs un e-pasta adrese;

4.3. zīmējumu konkursa darbi tiks eksponēti izstādē Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā Rīgā, Uzvaras bulvārī 2A. Labākie darbi saņems piemiņas veltes no Latvijas Dzelzceļnieku biedrības.

5. IESNIEGŠANA Zīmējumi jāiesniedz līdz 2021. gada 1. jūlijam (ieskaitot): • nosūtot pa pastu uz adresi: Latvijas Dzelzceļnieku biedrība, Dzirnavu iela 147/3, Rīga, LV-1050 vai • iesniedzot Latvijas Dzelzceļnieku biedrības telpās, iepriekš sazinoties ar biedrības sekretāri pa tālruni 67234126, 29531058 vai e-pastu ldzb@ldzb.lv.

6. VĒRTĒŠANA

6.1. Vērtēšanas kritēriji:

• atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem,

• mākslinieciskais izpildījums,

• oriģinalitāte,

• izpildījuma kvalitāte;

6.2. Konkursa darbu vērtēšana un rezultātu pasludināšana:

• zīmējumus vērtēs Latvijas Dzelzceļnieku biedrības un Latvijas dzelzceļa muzeja komisija.

• Sabiedrība varēs balsot par zīmējumiem (bez autoru vārdiem, uzvārdiem) vietnē “https://www. facebook.com/LDzB1”.

7. APBALVOŠANA:

7.1. konkursa dalībnieki tiks aicināti uz noslēguma pasākumu. Vietu un laiku paziņos atsevišķi;

7.2. konkursa dalībniekus iepazīstinās ar zīmējumu izstādi, komisija paziņos konkursa rezultātus un uzvarētājus;

7.3. godalgotas vietas un balvas tiks piešķirtas labāko darbu autoriem katrā vecuma grupā (pirmsskolas 4–6 gadu grupā, 7–9 gadu grupā, 10–13 gadu grupā, 14– 16 gadu grupā). Uzvarētāji saņems balvas un diplomus;

7.4. Latvijas Dzelzceļnieku biedrība dalībniekus cienās ar našķiem un limonādi.

8. NOBEIGuMA INFORMĀCIJA:

8.1. pēc abpusējas vienošanās zīmējumi var tikt izstādīti konkursa noslēguma izstādē Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā. Par izstādes norisi dalībniekiem tiks paziņots atsevišķi;

8.2. zīmējumu konkurss var tik atspoguļots masu medijos;

8.3. labākie zīmējumi tiks izmantoti Latvijas Dzelzceļnieku biedrības suvenīru izveidē;

8.4. zīmējumi pēc izstādes saņemami Latvijas Dzelzceļnieku biedrībā pēc pieprasījuma;

8.5. iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki piekrīt, ka organizatori var izmantot konkursa darbu jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas, tai skaitā fotogrāfijās, izmantot ar konkursu saistītos drukas darbos, video ierakstos, publiski pārraidīt televīzijā neierobežotā apjomā un laika periodā Latvijā. Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki piekrīt, ka godalgotas vietas iegūšanas gadījumā konkursa darbs tiek publicēts kopā ar tā autora vārdu, uzvārdu jebkuros plašsaziņas līdzekļos;

8.6. kontaktinformācija: antonija.kokina@ldzb.lv, t.

29531058, Antonija Kokina.

Comments


bottom of page