top of page

2021 - Latvijas Dzelzceļnieku Biedrība aicina piedalītiesfotogrāfiju konkursā “Dzelzceļš un LatvijaLatvijas dzelzceļnieku biedrība (LDzB) aicina piedalīties fotogrāfiju konkursā “Dzelzceļš un Latvijas daba”. Fotogrāfijā ir jāattēlo Latvijas dzelzceļiem raksturīga ainava, objekts, vide. Sižetu izvēlas pats zīmējuma autors. Galvenais ļauties radošai izpausmei!

1. KONKuRSA MĒRķI:

1.1. veicināt dalībniekus pamanīt Latvijas dabai un dzelzceļiem raksturīgo un ievērojamo, vairojot kreativitāti un pozitīvu dzelzceļa tēlu, rosinot dalībniekos radošo pašizpausmi un prasmi fotogrāfijās atklāt savu attieksmi pret apkārtējo dzīves telpu, stiprinot piederības sajūtu Latvijas valstij;

1.2. labāko fotogrāfiju autoru noskaidrošana dalībnieku vidū;

1.3. fotogrāfiju izstādes organizēšana Latvijas Dzelzceļnieku biedrības izklaides pasākumu ietvaros;

1.4. labāko fotogrāfiju izmantošana Latvijas Dzelzceļnieku biedrības suvenīru izveidē.

2. KONKuRSA ORGANIZATORI Latvijas Dzelzceļnieku biedrība sadarbībā ar Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju.

3. KONKuRSA DALĪBNIEKI Dzelzceļnieku biedrības biedri, dzelzceļnieki, dzelzceļa entuziasti un draugi no Latvijas.

4. KONKuRSA NOTEIKuMI:

4.1. konkursā iesniedz dalībnieka paša fotografētu fotogrāfiju par tēmu “Dzelzceļš un Latvijas daba”;

4.2. augstas izšķirtspējas (vismaz 1600 pikseļi) fotogrāfijas. Viens autors var iesūtīt trīs fotogrāfijas;

4.3. fotogrāfiju konkursa darbi tiks eksponēti izstādē Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā Rīgā Uzvaras bulvārī 2A. Labāko darbu autori saņems piemiņas veltes no Latvijas Dzelzceļnieku biedrības.

5. IESNIEGŠANA:

5.1. fotogrāfijas jānosūta līdz 2021. gada 1. jūlijam (ieskaitot) uz e-pasta adresi ldzb@ldzb.lv ar norādi «LDzB 2021. gada foto konkursam»;

5.2. nosūtot fotogrāfiju, jānorāda tās autora vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, fotogrāfijas uzņemšanas datums, nosaukums, ja tāds ir.

6. VĒRTĒŠANA

6.1. Vērtēšanas kritēriji: • atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem; • mākslinieciskais izpildījums; • oriģinalitāte; • izpildījuma kvalitāte.

6.2. Konkursa darbu vērtēšana un rezultātu pasludināšana: • fotogrāfijas vērtēs Latvijas Dzelzceļnieku biedrības un Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja komisija; • Sabiedrība varēs balsot par zīmējumiem (bez autoru vārdiem, uzvārdiem) vietnē “https://www.facebook.com/LDzB1”.

7. APBALVOŠANA:

7.1. konkursa dalībnieki tiks aicināti uz noslēguma pasākumu. Vietu un laiku paziņos atsevišķi.

7.2. konkursa dalībniekus iepazīstinās ar fotogrāfiju izstādi, komisija paziņos konkursa rezultātus un uzvarētājus.

7.3. godalgotas vietas un balvas tiks piešķirtas labāko darbu autoriem vairākās nominācijās. Uzvarētāji saņems balvas un diplomus.

8. NOBEIGuMA INFORMĀCIJA:

8.1. fotogrāfijas var tikt izstādītas konkursa noslēguma izstādē Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā. Par izstādes norisi dalībniekiem tiks paziņots atsevišķi;

8.2. fotogrāfiju konkurss var tikt atspoguļots masu medijos;

8.3. labākās fotogrāfijas tiks izmantotas Latvijas Dzelzceļnieku biedrības suvenīru izveidē;

8.4. iesniedzot darbu, dalībnieks piekrīt, ka organizatori var izmantot konkursa darbu jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas, tai skaitā fotogrāfijās, izmantot ar konkursu saistītos drukas darbos, video ierakstos, publiski pārraidīt televīzijā neierobežotā apjomā un laika periodā Latvijā. Iesniedzot darbu, dalībnieki piekrīt, ka godalgotas vietas iegūšanas gadījumā, konkursa darbs tiek publicēts kopā ar tā autora vārdu, uzvārdu jebkuros plašsaziņas līdzekļos;

8.5. kontaktinformācija: toms.altbergs@ldz.lv, t. 22060603, Toms Altbergs.Commenti


bottom of page