top of page

2021. gada labākie inženieriVjačeslavs Bučinskis

VAS "Latvijas dzelzceļš" Infrastruktūras attīstības un tehnoloģisko procesu daļas vadītājs


Dainis Lācis

Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas Vecākais eksperts bīstamo kravu pārvadājumu jautājumos


Aleksejs Kostins

VAS "Latvijas dzelzceļš" IT&T tehniskās pārvaldības daļas DB administrators


Iļja Korago

VAS “Latvijas dzelzceļš” Tehniskās un būvniecības daļas Galvenais infrastruktūras projektu koordinācijas speciālists


Jūlija Oršere

VAS "Latvijas dzelzceļš" SCB ierīču tehniskās dokumentācijas grupas Vecākais elektrotehnisko SCB iekārtu inženieris


Igors Novikovs

VAS "Latvijas dzelzceļš" Nodalījuma joslas apsaimniekošanas daļas Zemes klātnes uzturēšanas brigadieris


Vladimirs Karevs

VAS "Latvijas dzelzceļš" Remonta tehnoloģiskā iecirkņa Vecākais metroloģijas inženieris
bottom of page