top of page

2017 - INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMSŠī gada septembra beigās Polijas pilsētā Poznaņā notika Eiropas Dzelzceļnieku asociācijas (A.E.C.) Administratīvās Padomes (AP) un Ģenerālās Asamblejas (ĢA) sēdes, kurās piedalījās arī Latvijas sekcijas pārstāvji.

AP laikā tika izskatīta 2017.g. budžeta izpilde, darba plāni uz tuvākajiem gadiem un iespējas tos finansiāli nodrošināt. Izskatīts arī jautājums par biedru maksas palielināšanu, kas pagaidām neguva klātesošo nacionālo sekciju pārstāvju atbalstu. Ņemot vērā, ka ĢA notiek reizi trijos gados un tajā ievēl asociācijas biroju, balstoties uz nacionālo sekciju priekšlikumiem, AP izvērtēja, apstiprināja un izvirzīja uz ĢA biroja kandidatūras. AP izskatīja nacionālo sekciju piedāvājumus Iekšējās Kārtības regulējuma (Internal Regulation) izmaiņām un Statūtu grozījumiem, kuri būtu virzāmie un ĢA sēdi 2020.gadā. Tika saskaņota programma nākošām Eiropas dienām (ED), un to realizēs Itālijas sekcija 2018.gadā Sicīlijā. Rumānijas priekšlikums par ED Bulgārija-Rumānija pagaidām atlikts. Vienbalsīgi atbalstīts Austrijas sekcijas priekšlikums par ED 2019.gadā Lincā (Linz). Lielbritānijas sekcijas priekšlikums par ED 2019.g. atcelts augstas izmaksas dēļ. Sēdes laikā tika izskatīts priekšlikums organizēt semināru kādā no Balkānu valstīm par t.s. Ceturtās dzelzceļa paketes ieviešanu.

ĢA vispirms tika apstiprināts iepriekšējās ĢA Rumānijā protokols, kā arī pieņemts 2017.g. budžets un apstiprināts 2018.g. budžets. Notika A.E.C. Biroja vēlēšanās un kā rezultātā izveidots jaunais birojs sastāvā:

Nikolae Dutu – Rumānija, Giuseppe Cirillo - Itālija, Malgorzata Boczek-Kwaszynska -Polija, Philip Worsfold – Lielbritānija, Karl Eder – Austrija , Walter Rohr - Austrija

Par A.E.C. Goda prezidentu izvirzīts un apstiprināts Pierre Laberny – Francija, kurš iepriekšējos gados ilgstoši ieņēma A.E.C. prezidenta amatu.Opmerkingen


bottom of page