top of page

Darbības joma - novērtēšana
Pieteikšanās un apmaksas kārtība

PPP novērtēšanas procedūra tiek veikta katru darba dienu pēc iepriekšēja pieraksta LDzB Sertificēšanas centra mājas lapā www.ldzb.lv vai piesakoties novērtēšanai telefoniski: 67233622 vai 27868171. Novērtēšana notiek Rīgā, Dzirnavu ielā 147/3. Sūtot novērtējamo personu uz psihofizioloģisko profesionālo piemērotības novērtēšanu, organizācijas vai struktūrvienības vadītājs aizpilda Norīkojuma veidlapu P1Pieteikuma veidlapu P1.1. aizpilda Pretendents individuāli ierodoties uz PPP novērtēšanu.

Apmaksas kārtība

1. Novērtēšanas pakalpojumu cena tiek noteikta pamatojoties uz komercdarbības principiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.

2. Novērtēšanas pakalpojumu cenrādi apstiprina LDzB Valdes priekšsēdētājs pamatojoties uz Sertificēšanas centra izpilddirektora izmaksu aprēķinu tāmi

Pakalpojums                                                                                            Cena (EUR)

Psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības novērtēšana        120.00

Novērtēšanas pakalpojumu cena var tikt mainīta pamatojot nepieciešamību.

4. Novērtēšanas pakalpojumu apmaksu var veikt maksājot skaidrā naudā LDzB grāmatvedei vai ar bankas pārskaitījumu.

5. LDzB rekvizīti:

Latvijas dzelzceļnieku biedrība (LDzB)

Reģistrācijas nr.40008072064, Dzirnavu iela 147/3, Rīga, LV-1050

Konts: LV13HABA0551035538546 SWEDBANK BIC/S.W.I.F.T.HABALV22

6. Novērtēšanas pakalpojumu apmaksa tiek iekasēta pirms pakalpojumu saņemšanas.

7. Veicot maksājumus, apmaksas dokumentos jābūt norādei par (personas vārds, uzvārds) Psihofizioloģisko profesionālās piemērotības novērtēšanu.

bottom of page