top of page
Railway Tracks

Dzelzceļa tīkla vēsture -
Pirmais pasaules karš

Savdabīgu vaibstu Latvijas dzelzceļu vēsturē ievilka Pirmais pasaules karš, kad Kurzemē un Zemgalē izveidojās plašs un sazarots 600 mm šaursliežu dzelzceļa tīkls. Šie pagaidu dzelzceļi, kurus vācu karaspēks būvēja Latvijas nacionālo bagātību izvešanai, vēlākajos gados kļuva par neaizvietojamu transporta līdzekli lauku iedzīvotājiem. Līdz ar neatkarīgas Latvijas valsts izveidošanu 1918.gadā sākās karā izpostīto dzelzceļu atjaunošana un piemērošana mūsu valsts saimnieciskajām vajadzībām. Daudz tika darīts dzelzceļu modernizēšanā, ritošā sastāva atjaunošanā un dzelzceļu tīkla paplašināšanā. Interesanti atzīmēt, ka šajā laikā uz Latvijas dzelzceļiem vienlaicīgi bija pieci dažādi sliežu ceļu platumi - platsliežu 1524 mm, normālplatuma 1435 mm un šaursliežu ceļi 1000 mm, 750 mm un 600 mm platumā.

 

1915. gads

Priekule - Skuoda, posms Priekule - Kalāti (21 km), vācu armija;

 

1916. gads

Ieriķi - Gulbene (105 km), krievu armija;

 

1916.gads

Sita - Aleksandrpole (12 km), krievu armija, izmantots Sitas-Rēzeknes 750 mm dz.c. būvei;

 

1916.gads
Ropaži - Endzeliņmežs ar 750 mm sliežu platumu (18 km), krievu armija, ekspluatācijā līdz 1924.g.;

 

1916.gads
Ropaži - Ādaži ar 600 mm sliežu platumu (12 km), būvēja vācu armija, ekspluatēta lidz 1921.g.,pēc kara netika ekspluatēta;

 

1916. gads
Ikšķile - Kranciems - Popažmuiža ar 600 mm sliežu platumu (30 km), vācu armija, pēc kara netika ekspluatēta;

 

1916. gads
Meitene - Bauska ar 600 mm sliežu platumu (33 km), vācu armija, ekspluatācijā līdz 1963.g.;

 

1916. gads
Dubeņi - Rucava ar 600 mm sliežu platumu (41 km), vācu armija, (no 1922.g. Liepāja - Rucava), 1932.g. sliežu ceļš pārbūvēts uz 750 mm; ekspluatācijā līdz 1960.g.;

 

1916. gads

Aizpute - Saldus ar 600 mm sliežu platumu (65 km), vācu armija, daļējā ekspluatācijā līdz 1929.g.;

 

1916. gads

Valtaiķi-Turlava - Laidi ar 600 mm sliežu platumu (20.6 km), vācu armija, ekspluatācijā līdz 1921.g.;

 

1916. gads

Ventspils šaursliežu tīkls ar 600 mm sliežu platumu, Ventspils - Stende, Cīruļi - Roja, Valdgale - Engure (210 km) būvēja vācu armija, daļējā ekspluatācijā līdz 1968.g.;

 

1916. gads

Jēkabpils - Nereta, Siliņi - Aknīste, Viesīte - Daudzeva, Viesītes šaursliežu tīkls (600 mm), (114 km), vācu armija, daļējā ekspluatācijā līdz 1972.g.;

bottom of page