top of page
Railway Tracks

Dzelzceļa tīklu vēsture -
Tranzīta līnija Zilupe - Ventspils

1872. gadā Ventspils vietējie tirgotāji ierosināja valdībai pievienot Ventspils ostu Krievijas dzelzceļu tīklam, daļēji lai atvieglotu Rīgas ostu un arī Rīgas, Jelgavas dzelzceļa līniju, izveidojot tranzītu uz Krieviju. Rīgas Biržas Komiteja 1875.gadā iesniedz Krievijas Satiksmes ceļu ministrijā lūgumu vērst uzmanību uz Ventspils ostas noslogotību, Rīgas - Bolderājas un Rīgas - Mīlgrāvja dzelzceļa izbūvei, šajā laikā tās vēl nebūt nebija novērsušas Rīgas ostas pārslodzi.

Rīgas - Ventspils dzelzceļa nepieciešamību pierādīja dzelzceļu līniju pārslodze 181878. gadā Rīgas Biržas komiteja vēlreiz iesniedz Krievijas Satiksmes ceļu un tirdzniecības ministrijai lūgumu pagarināt Rīgas - Tukuma dzelzceļu līdz Ventspilij un vienlaikus savienot to ar Daugavpils dzelzceļu.

Dzelzceļa līniju Rīga - Ventspils sāka būvēt kā vienu no Krievijas nozīmīgākās dzelzceļa maģistrāles Maskava - Ventspils - Ribinska posmiem, tādejādi izbūvējot tranzīta zonu Ventspils - Zilupe - Krievija. Tā izbūve tajā laikā izmaksāja 3990 tūkst. rubļu.

bottom of page