top of page

Ziņas no Eiropas Dzelzceļnieku asociācijas Latvijas sekcijas

Septembra beigas noritēja Eiropas Dzelzceļnieku asociācijas (A.E.C.) Latvijas sekcijas dalībnieku pilnsapulce. Dienas kārtībā bija mūsu sekcijas prezidenta ziņojums, Statūtu grozījumu apstiprināšana, sekcijas darbības mērķu un uzdevumu apstiprināšana, mūsu simbolikas apstiprināšana, valdes vēlēšanas, ziņojums par gatavošanos Eiropas dienām Latvijā šogad 26.-31.maijā.

Kopā ar sekcijas biedriem pilnsapulcē piedalījās viesi no LDZ ģenerāldirekcijas Komunikācijas direkcijas - Toms Kalnītis un Laura Andrejeva.

A.E.C. Latvijas sekcijas prezidents J. Pētersons iepazīstināja sapulces dalībniekus ar sekcijas darbību kopš tās dibināšanas un iestāšanās asociācijā, lai jaunajiem biedriem un viesiem būtu priekšstats par sekcijā paveikto darbu, tās misiju, mērķiem un plāniem.

Savā pastāvēšanas laikā mūsu sekcija, pateicoties toreizējā prezidenta J.P. Estivala atbalstam, TAIEX finansējumam un LDZ atbalstam, organizēja 5 starptautiskus seminārus - Rīgā, Jūrmalā, Vācijā, par Latvijas SM un Latvijas dzelzceļam aktuālām tēmām. Semināros bija dalībnieki un lektori no Francijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas un, protams, Latvijas.

Atgādināja arī par mūsu darbu, veicot izmaiņas A.E.C. Statūtos - par darba valodas paplašināšanu ar angļu valodu un dažiem citiem priekšlikumiem, kas palīdzēja izlīdzināt mazo un lielo sekciju tiesības asociācijā. J.Pētersons pastāstīja par mūsu sekcijas pārstāvju, kopā ar citu valstu A.E.C. biedriem, vizīti Eiropas Parlamentā Briselē , kur mums bija divu stundu sarunas ar Parlamenta komunikācijas daļas pārstāvjiem, un par piedalīšanos Eiropas dienu pasākumus Austrijā, Francijā, Vācijā utt. Sekcijas valdes sekretāre A. Vihrjakova papildināja ziņojumu ar dažādu sekciju periodikas prezentāciju: Schiene Europas - Vācijas, FER-EUROP - Francijas, Europa Ferroviaria - Itālijas, Ferue Urop - Beļģijas, Unsere Vereingung - Austrijas, European Association of Railway Personnel – Lielbritānijas sekcijas izdevumi, ko mūsu sekcija saņem galvenokārt elektroniskā veidā.

Pilnsapulces dalībnieki vienbalsīgi apstiprināja A.E.C .Latvijas sekcijas Statūtu grozījumus, sekcijas darbības mērķus un uzdevumus un jaunu sekcijas simboliku, kā arī ievēlēja jauno sekcijas valdi sekojošā sastāvā:

Jānis Pētersons – prezidents

Valerijs Turko – viceprezidents

Agnija Vihrijakova – valdes sekretāre-kasiere

Biruta Sakse – valdes biedre

Mārtiņš Keruss – valdes biedrs.

2004. gadā A.E.C. Latvijas sekcija pirmo reizi organizēja Eiropas dienas (ED) Latvijā, atzīmējot piecu gadu darbību asociācijā. ED piedalījās vairāk nekā 170 dalībnieki no 10 valstīm. Atklāšanas ceremonijā piedalījās toreizējais satiksmes ministrs A. Šlesers un LDZ ģenerāldirektors A. Zorgevics. Šogad mūsu ED programmas ietvaros ir Rīgas apskate (ekskursija Nacionālajā operā, Jūgendstila ekskursija), Jūrmala (Jūrmalas Etnogrāfiskais zvejniecības muzejs Lielupē), Ventspils (brauciens ar kuģi “Hercogs Jēkabs”, Piejūras brīvdabas muzejs un ceļojums pa šaursliežu dzelzceļu ”Mazbānītis”), kā arī ekskursija uz Ovīšu bāku un Irbenes Radioastronomijas centru, Duntē – Minhauzena muzeja, keramikas darbnīcas apmeklējums, Ainažu un Pērnavas apskate. Sekcijas biedri tika aicināti aktīvi piedalīties pasākumos.

Comments


bottom of page