Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrsAktuāli


2015.gada 14.aprīlī izdots Ministru kabineta rīkojums Nr.186 “Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Dzelzceļnieku biedrībai”
2017.gada 12.janvārī LDzB SC veikta LATAK uzraudzības vizīte un akreditācija saglabāta līdz 2020.gada 11.maijam
Būvniecības informatīvās sistēmas (BIS) mājas lapas adrese: www.bis.gov.lv

LDzB SC dokumentu pieņemšanas/izsniegšanas laiks:
Otrdienās, ceturtdienās no 14.00-16.00
Citā laikā iepriekš saskaņojot: 67233622, 27868171, 29146458.

Pieraksts uz PPP novērtēšanu


Nākamie pasākumi:

11.jūlijā plkst.10.00-12.00 eksāmens Dzelzceļa signalizācijas sistēmu un tīklu būvspeciālistu sertificēšanas grupai

13.jūlijā plkst.10.00-12.00 eksāmens Dzelzceļa kontakttīklu sistēmu būvspeciālistu sertificēšanas grupai


20.jūlijā plkst.10.00-12.00 eksāmens Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistu sertificēšanas grupai


Turpināt lasīt >>

Informācija atjaunināta 2017. gada martā