Diena vēsturē:

1921.09.21.- noslēdza ar Lietuvas dzelzceļiem konvencijas par pasažieru un precu pārvadājumiem tiešaja satiksmē

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

LDzB Sertificēšanas centra struktūra