Diena vēsturē:

1895.05.19.- tika sākta Pērnavas stacijas celtniecība, ar to šakās Pērnavas-Valgas šaursliežu līnijas būvniecība

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

LDzB Sertificēšanas centra struktūra