Diena vēsturē:

1919.09.20.- publicēts otrs pagaidu tarifs - pārtikas precu, zemkopības mašīnu un rīku pārvadāšanai

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

LDzB Sertificēšanas centra struktūra