Diena vēsturē:

1921.09.21.- noslēdza ar Lietuvas dzelzceļiem konvencijas par pasažieru un precu pārvadājumiem tiešaja satiksmē

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs


Latvijas Telekomunikāciju asociācija (LTA) www.telecom.lv 

 Latvijas Būvinženieru savienība (LBS) www.buvinzenierusavieniba.lv
Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta Augstskola www.psy.lv 

ЗАО «Нейроком», Россия, Москва www.neurocom.ru