Diena vēsturē:

1919.09.20.- publicēts otrs pagaidu tarifs - pārtikas precu, zemkopības mašīnu un rīku pārvadāšanai

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs


Latvijas Telekomunikāciju asociācija (LTA) www.telecom.lv 

 Latvijas Būvinženieru savienība (LBS) www.buvinzenierusavieniba.lv
Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta Augstskola www.psy.lv 

ЗАО «Нейроком», Россия, Москва www.neurocom.ru