Diena vēsturē:

1938.04.01.- iegādāta un izgatavota 871 platceļu pārmija, 2047 krusteņi un 44 krustojumi. Pievadceļiem piegādātas un izgatavotas pavisam 293 pārmijas un 304 krusteņi

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Latvijas Dzelzceļnieku Biedrības (LDzB) Sertificēšanas centrs (SC) ir LDzB struktūrvienība, kas izveidota fizisku personu sertificēšanai un novērtēšanai, saskaņā ar pieprasījumu darba tirgū un valsts reglamentējumu. Sertificēšanas centrs darbojas pamatojoties uz:

 • LR MK 20.03.2018. noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”;
 • 23.08.2018. EM Rīkojumu “Prasības potenciālajām būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm”, un “Vadlīnijas būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību”;
 • 01.01.2010. MK noteikumiem Nr.360 “Par dzelzceļa speciālistiem”;
 • atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024:2003. standartam.
LDzB SC tiek sertificēti speciālisti sekojošās grupās:
 • Dzelzceļa inženiertehnnisko būvju būvspeciālisti;
 • Dzelzceļa kontakttīklu būvspeciālisti;
 • Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvspeciālisti;
 • Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālisti.
LDzB SC tiek novērtēta profesionālā psihofizioloģiskā piemērotība (PPP):
 • vilces līdzekļu vadītājiem,
 • vilces līdzekļu vadītāju palīgiem,
 • staciju dežurantiem,
 • dispečeriem.